Voordrachten georganizeerd door

Werkgroep De Ronde Tafel(Data onder voorbehoud. Kijk best enkele dagen op voorhand of er niets gewijzigd is.)


Za. 17/3/2018, 20h: Christian Vandekerkhove: Magie en egregoren

De term "magie" roept bij veel mensen nogal wat weerstand op. Hij wordt ook in de eerste plaats geassocieerd met "toverij". Hoewel toverij een vorm is van magie – zij het een van de vulgairste vormen – is magie veel meer dan dat. Magie is een energetisch gebeuren, met gevolgen in het zichtbare en het onzichtbare. In deze presentatie wordt de magie zo rationeel mogelijk benaderd, zonder hocus pocus, zonder echter de mogelijke spectaculaire werking ervan te loochenen. Er wordt onder meer uitgegaan van het principe van de werking van gedachtenvormen en "egregoren", waarbij met egregoor een soort collectieve gedachtenvorm wordt bedoeld.

De spreker studeerde informatica en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Momenteel geeft hij les aan de Faculteit voor Vergelijkende Goddienstwetenschappen in Wilrijk en oefent mandaten uit in verschillende religieuze en spirituele bewegingen.Za. 21/4/2018, 20h: Chris Impens: De Gulden Mythe

De onaangename waarheid over "het grootste geheim van de natuur" ofte "het wonderlijkste getal ter wereld"
De zgn. gulden snede is een elementaire meetkundige constructie, leidend tot het zgn. gulden getal, een eenvoudige wortelvorm. In de 19de eeuw is dit stukje wiskunde door Adolf Zeising opgeklopt tot een nieuw universeel principe "dat de hele kunst en natuur beheerst". Het mystieke geloof van Zeising is vandaag wereldwijd verspreid en zo stevig in de geesten verankerd dat de sceptici bijna niet gehoord worden. Een kritisch onderzoek van deze "uitvinding van de Duitse romantiek" zal het kaf van het koren scheiden.

Chris Impens (°1947) is een wiskundige. Tot 2012 doceerde hij Analyse aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde over niet-standaard-analyse en constructieve analyse. In 2016 voltooide hij "Wiskunde vanaf nul", met een onconventionele opbouw die letterlijk niets van voorkennis vereist.Za. 26/5/2018, 20h: Marie-Thérèse Christians: Grafologie

(Meer informatie volgt.)Za. 16/6/2018, 19h: Jaarlijks etentje

(Restaurant nog niet vastgelegd.)Za. 23/6/2018, 20h: Koenraad Elst: De nieuwste ontwikkelingen in de ontstaansgeschiedenis van yoga

(Meer informatie volgt.)Za. 29/9/2018, 20h: Vincent Ongkowidjojo

(Onderwerp nog niet vastgelegd.)Za. 20/10/2018, 20h: Marcel De Cleene: In de lusthof van Venus. Afrodisiaca door de eeuwen heen.

(Meer uitleg volgt.)Za. 24/11/2018, 20h:

(Onderwerp nog niet vastgelegd.)Za. 15/12/2018, 20h: Martine Debaeke: mediumschap

(Meer uitleg volgt.)
Plaats voordrachten:
Indien niet anders aangegeven, hebben de voordrachten plaats om 20h
in de zaal van Gasthof 't Haeseveld,
Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent).

Er is voldoende gratis parking vlak voor de deur.
Openbaar vervoer: bus 38 vanaf het Dampoortstation tot halte Achtendries, dan 5 min. lopen.
Opgelet: behalve enkele sobere versnaperingen zijn er geen maaltijden verkrijgbaar in dit etablissement.

Inkom:
Normaal, tenzij anders vermeld: 10 euro, leden 8 euro, steunleden gratis.