Voordrachten georganizeerd door

Werkgroep De Ronde Tafel(Data onder voorbehoud. Kijk best enkele dagen op voorhand of er niets gewijzigd is.)


Za. 20/10/2018, 20h: Marcel De Cleene: In de lusthof van Venus - Liefdesmiddeltjes door de eeuwen heen

Van de oude Egyptenaren en Romeinen tot de moderne mens: de zoektocht naar meer verleiding, betere seksuele prestaties of meer liefdesgenot is van alle tijden en alle volkeren. De Aziaten waren de eersten om te experimenteren met allerlei soorten afrodisiaca, maar ook de Joden, Arabieren, Indiërs en Europeanen hadden hun eigen recepten voor liefdesdrankjes.
Van kruidenmengsels en bezweringen tot koude baden en vossenstaarten, op deze avond neemt de spreker u mee op reis door de wereld van afrodisiaca; de waarheden en onwaarheden van bizarre liefdesrecepten en de invloed van voedsel, edelstenen en dierensperma, -bloed, -eieren op je libido.
Zijn boek "In de lusthof van Venus" is een boeiende samenvatting van de grote variatie aan afrodisiaca die verschillende culturen door de tijd heen gebruikten.

Marcel De Cleene is ereprofessor aan de Universiteit Gent. Hij houdt zich als plantkundige bezig met de rol van planten in rituelen en geneeskunst.Za. 24/11/2018, 20h: Koen Van de moortel: Patroonherkenning en -negationisme

De evolutie heeft ons gezegend met een brein dat schitterend patronen kan herkennen en verklaren. Ik betuig eer aan zowel intuïtie als ratio. Toch loopt er wel eens wat mis: we zien dingen verkeerd of vervormd of simpelweg niet, om allerlei redenen: gebrek aan kennis, taboes, politieke redenen of gewoon brute koppigheid. Bewustwording en goede hersengymnastiek zijn nodig om dit zoveel mogelijk te voorkomen. We belanden dus logischerwijs bij het onderwijs, en buigen ons over de vraag: "Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil?", en vooral: "Hoe krijgen we die uil zijn ogen dan open?". Ik ga sommige mensen wel tegen de haren in strijken, en een definitieve oplossing heb ik deze avond natuurlijk niet, maar wel voldoende stof tot gedachtenwisseling!

De spreker is lic. natuurkunde en zoals u allicht weet, oprichter van deze vereniging.Za. 15/12/2018, 20h: Martine Debaeke & Robert Cash: mediumschap (lezing & demonstratie)

Volgens de sprekers blijft na het sterven de ziel verder leven in een, voor ons, onzichtbare wereld. De dood is slechts de poort naar onze werkelijke thuis. Onze dierbaren laten zo graag weten dat ze met heel veel liefde dicht bij ons zijn, slechts een gedachte van ons vandaan. Het geeft troost als we weten dat ze ons leven verder volgen en we even hun liefde mogen voelen.
Robert en Martine geven op deze avond uitleg over hoe we in het dagelijks leven met hen kunnen communiceren. Tijdens de demonstratie brengen zij de geestenwereld even dichterbij, zij laten het volledig van de geestenwereld afhangen met wie ze communiceren. Aan het einde van de demonstratie is er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. Een avond waar vreugde en verdriet hand in hand samengaan.

Nvdr: Voor het eerder skeptische deel van ons publiek zal dit soort beweringen misschien te ongeloofwaardig lijken, maar goed, dit is dus een mooie kans om met een open geest zelf te komen oordelen of hun inzichten ons iets kunnen bijbrengen!

Robert Cash en Martine Debaeke (www.puurintuitief.be) hebben beide trainingen gehad van gerenommeerde mediums aan het Arthur Findlay-college.Za. 26/1/2019, 20h: Marc Joris: Bestaan demonen?

De religieuze geschriften van vele religies, inclusief het Oude en Het Nieuwe Testament, en alle werken over magie, staan vol verwijzingen naar demonen. De moderne lezer heeft de neiging die teksten te negeren, maar we mogen de vraag niet uit de weg gaan. Bestaan demonen? En zo ja, komen ze dan voort uit de diepte van de menselijke psyche? Zijn zij uitingen van het individuele of collectieve kwaad in de mens? In die betekenis van het woord bestaan zij zeker. Maar bestaan zij ook als autonome wezens, buiten de menselijke psyche, in een andere, niet-materiële realiteit? Vele westerse auteurs, en echt niet alleen christenen, hebben zich met die vraag beziggehouden, en zijn er niet uitgekomen… Bewijzen zijn er nooit, evenmin als er overtuigende bewijzen zijn voor het bestaan van God. Maar er zijn wel angstwekkende aanwijzingen…

De spreker is van opleiding wiskundige, maar hij verdiept zich ook al vele jaren intensief in geschiedenis, psychologie, parapsychologie, mythologie, religie en literatuur.

(Opm.: de eerder aangekondigde lezing van Rudy Cambier is wegens gezondheidsredenen uitgesteld tot in maart.)Za. 23/2/2019, 20h: Marc Vermeersch: De oudste heilige plaatsen van de wereld: Botswana en Göbekli Tepe

De vraag wanneer religie zich ontwikkelde als onderdeel van de menselijke cultuur verdeelt de onderzoekers. De afgelopen 20 jaar werden twee sites ontdekt die onze kennis over het bestaan van religie sterk uitbreiden. De oudste site is die van de Rhinocerosgrot in Botswana die 70.000 jaar geleden door mensen werd gebruikt als heilige plaats. Mensen kwamen van vierhonderd kilometer ver om stenen te offeren. Aan de ingang van de grot is er een natuurlijke uitstulping die lijkt op de kop van een python. Tot vandaag is de python is grote delen van zwart Afrika een totemdier dat zelfs in dorpen gehouden en gevoed wordt. Het is ook een totemdier voor de Khoisan die tot vandaag in de nabijheid van de grot wonen. Deze thema’s worden besproken.
De tweede site is die van Göbekli Tepe in Zuidoost-Anatolië (Turkije) waar tussen 11.750 en 9000 jaar geleden twintig stenen tempels gebouwd werden. Zes ervan zijn volledig of bijna volledig opgegraven. Op de zuilen van de tempels werden beelden van tientallen dieren uitgehakt. Er werden ook tienduizenden botten van wilde dieren gevonden. Uit de vergelijking van beide blijkt dat de beelden geen weerspiegeling waren van de set dieren waar op gejaagd werd, maar dat ze een symbolische betekenis hadden. De slang werd b.v. het meeste uitgebeeld maar er werd niet op gejaagd. Door een vergelijking met de organisatie van o.a. de Australische aboriginals wordt een hypothese voorgesteld: de Rhinocerosgrot was een heilige plaats 70.000 jaar geleden, waar totemgroepen samenkwamen om religieuze plechtigheden te houden.
Dat stelling dat religie niet veel ouder is dan 5000 jaar is definitief begraven. Alle groepen van de soort Homo sapiens, waarvan de genetische wortels minstens 200.000 jaar oud zijn, kenden religie. Ze werd met de exodus uit Afrika, 80.000 à 65.000 jaar geleden, over de wereld verspreid.

De spreker schreef een thesis over de Gentse textiel tussen 1945 en 1960, in de richting geschiedenis aan de Universiteit Gent bij prof. dr. Herman Balthazar in 1984, en een doctoraat bij prof. dr. Rik Pinxten en prof. dr. Johan Braeckman, in de culturele antropologie in 2012, ‘Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren’, en verder 4 boeken tussen 2008 en 2014.Za. 23/3/2019, 20h: Rudy Cambier: De "Centuriën van Nostradamus": een profetie voor de wereld, of het verleden van Vlaanderen?

De spreker zal ons deze vragen beantwoorden:
Hoe kunnen we weten dat Nostradamus de Centuriën niet heeft geschreven?
Hoe kunnen we weten dat de echte schrijver Yves de Lessines is?
Hoe zien we dat het werk draait rond de graaf van Vlaanderen?
Hoe kunnen we weten dat het geen profetieën, maar te volgen paden zijn?
Hoe weten we dat dit allemaal te maken heeft met de Tempeliers en een schat?

Rudy Cambier genoot een letterkundige én een wetenschappelijke vorming, maar die zijn niet van wezenlijk belang in dit verhaal, zegt hij. Wat telt, is gezond verstand, een onafhankelijke geest, en het geluk om enkele goede leermeesters gehad te hebben (echt goede, ontdekkers, geen papegaaien!); ook dat hij zeer goed de kleine middeleeuwse literatuur kende in het Frans, het Latijn en nog wat talen zoals het Vlaams. Het allerbelangrijkste was dat zijn moedertaal het Picardisch is! Zonder dit voordeel was het onmogelijk de waarachtige natuur van dit 4000 verzen tellende gedicht te herkennen en te verklaren.
Rudy is een Henegouwer, maar hij zal zijn best doen om zijn verhaal in het Vlaams te brengen, met zijn Vlaamse vrouw Denise als reddingsboei.Za. 27/4/2019, 20h: Walter Faché: Onze omgeving bepaalt het welzijn en de gezondheid door het epigenetisch mechanisme

Onze gezondheid is totaal afhankelijk van onze omgevingsfactoren van buiten en binnen ons lichaam. De celmembranen ontvangen deze omgevingssignalen en sturen ze door naar onze genen. Deze kunnen tot een positieve of negatieve expressie komen en alles doorgeven aan het DNA. Het is dus snel mogelijk de eigen genen te veranderen en ze te reguleren. Wij hebben aldus ons eigen lot zelf in handen.
De genetische expressie of werking van onze genen begint steeds met een signaal buiten of binnen het lichaam. Deze signalen zoals gedachten, overtuigingen, ervaringen, gedragingen, keuzen maken, percepties, gevoelens, emoties, trauma’s, toxinen, bacteriën, virussen, temperatuur, voedsel, alcohol, negatieve of positieve leefwijzen … zijn epigenetische factoren die je zelf kan veranderen en jouw genetische expressie zelf bepalen. Genen worden aldus geactiveerd of gedeactiveerd via hun omgeving. Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 90% van onze genen tot genetische expressie komen door de signalen vanuit onze omgeving.
De nieuwe epigenetica controleert onze genen niet van binnenuit van het DNA zelf, maar van de boodschappen vanuit de omgeving. Deze signalen zetten een mechanisme in werking, DNA-methylatie genoemd, die een gen kan aanzetten of uitzetten. Wij zijn aldus niet veroordeeld tot onze genen, die ons in een dogmatische keurslijf stoppen. Wij kunnen onze genetica wijzigen door de genen aan te zetten die wij willen en deze die wij niet willen uit te schakelen. Het Epigenoom Project dat in 2003 startte in Europa, toont het bestaan van zoveel miljoenen mogelijke epigenetische variaties in het menselijk genoom.
Besluit: Wij kunnen daardoor al het mogelijke doen om onze gezondheid te maximaliseren en de recepten van de dokter tot het minimum te herleiden. Ervaringen, gedragingen, emoties en overtuigingen activeren of deactiveren onze genen, waardoor ons denken, gedrag en vrije wil de genexpressie positief of negatief kunnen moduleren om gezondheid te optimaliseren en langer te leven.

Dr. Walter Faché is na een rijk gevulde loopbaan als orthomolekulair wetenschapper eigenlijk gepensioneerd, maar voor ons wil hij nog wel eens een lezing komen geven.Za. 18/5/2019, 20h: (onderwerp nog niet vastgelegd)Za. 22???/6/2019, 20h: (onderwerp nog niet vastgelegd)
Plaats voordrachten:
Indien niet anders aangegeven, hebben de voordrachten plaats om 20h
in de zaal van Gasthof 't Haeseveld,
Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent).

Er is voldoende gratis parking vlak voor de deur.
Openbaar vervoer: bus 38 vanaf het Dampoortstation tot halte Achtendries, dan 5 min. lopen.
Opgelet: behalve enkele sobere versnaperingen zijn er geen maaltijden verkrijgbaar in dit etablissement.

Inkom:
Normaal, tenzij anders vermeld: 10 euro, leden 8 euro, steunleden gratis.