Voordrachten georganizeerd door

Werkgroep De Ronde Tafel(Data onder voorbehoud. Kijk best enkele dagen op voorhand of er niets gewijzigd is.)


Za. 27/4/2019, 20h: Walter Faché: Onze omgeving bepaalt het welzijn en de gezondheid door het epigenetisch mechanisme

Onze gezondheid is totaal afhankelijk van onze omgevingsfactoren van buiten en binnen ons lichaam. De celmembranen ontvangen deze omgevingssignalen en sturen ze door naar onze genen. Deze kunnen tot een positieve of negatieve expressie komen en alles doorgeven aan het DNA. Het is dus snel mogelijk de eigen genen te veranderen en ze te reguleren. Wij hebben aldus ons eigen lot zelf in handen.
De genetische expressie of werking van onze genen begint steeds met een signaal buiten of binnen het lichaam. Deze signalen zoals gedachten, overtuigingen, ervaringen, gedragingen, keuzen maken, percepties, gevoelens, emoties, trauma’s, toxinen, bacteriën, virussen, temperatuur, voedsel, alcohol, negatieve of positieve leefwijzen … zijn epigenetische factoren die je zelf kan veranderen en jouw genetische expressie zelf bepalen. Genen worden aldus geactiveerd of gedeactiveerd via hun omgeving. Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 90% van onze genen tot genetische expressie komen door de signalen vanuit onze omgeving.
De nieuwe epigenetica controleert onze genen niet van binnenuit van het DNA zelf, maar van de boodschappen vanuit de omgeving. Deze signalen zetten een mechanisme in werking, DNA-methylatie genoemd, die een gen kan aanzetten of uitzetten. Wij zijn aldus niet veroordeeld tot onze genen, die ons in een dogmatische keurslijf stoppen. Wij kunnen onze genetica wijzigen door de genen aan te zetten die wij willen en deze die wij niet willen uit te schakelen. Het Epigenoom Project dat in 2003 startte in Europa, toont het bestaan van zoveel miljoenen mogelijke epigenetische variaties in het menselijk genoom.
Besluit: Wij kunnen daardoor al het mogelijke doen om onze gezondheid te maximaliseren en de recepten van de dokter tot het minimum te herleiden. Ervaringen, gedragingen, emoties en overtuigingen activeren of deactiveren onze genen, waardoor ons denken, gedrag en vrije wil de genexpressie positief of negatief kunnen moduleren om gezondheid te optimaliseren en langer te leven.

Dr. Walter Faché is na een rijk gevulde loopbaan als orthomolekulair wetenschapper eigenlijk gepensioneerd, maar voor ons wil hij nog wel eens een lezing komen geven.

Plaats: Gasthof 't Haeseveld, Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)Za. 18/5/2019, 20h: René De Clercq: Psycho-genealogie

Psychogenealogie is: de toepassing in de familiekunde, over generaties heen, van de onbewuste overdracht van bepaalde psychische inhouden. Het gaat dus om familiekunde, genealogie of stamboomkunde, en niet om geneeskunde. Genealogie is gelinkt aan genetica en DNA. De psychogenealogie gebruikt de huidige kennis van de psychologie om bepaalde aspecten van de onbewuste overdracht beter te begrijpen.

Een paar woordjes over Dr. René De Clercq, meteen een kennismaking met de genealogie of familiekunde. Ik geef u eerst een genealogische schets. De spreker is geboren op 17 december 1933 te Deinze (deelgemeente Astene). Zijn vader stamde uit een familie van kosters-schoolmeesters te Ingelmunster, met bekende voorouders tot 1585. De jongste generaties waren textielfabrikanten te Tielt (deelgemeente Aarsele) en nadien te Deinze. Zijn moeder heette Lily Soenen en stamde uit een familie van rederijkers en gelegenheidsdichters te Geluwe (16e eeuw), die over Wervik en nadien Wakken in Deinze belandde. Daar leerde zij zijn vader kennen. Onze conferencier studeerde af aan de Rijksuniversiteit Gent in 1961 als doctor in de genees- heel en verloskunde. Nog dat zelfde jaar trouwde hij met Vivian Antonis, een studente in de verpleegkunde te Gent. Haar vader stamde af uit Werchter in Brabant (15e eeuw), vanwaar de familie, na enkele generaties hard in het landbouwbedrijf gewroet te hebben, uitweek naar Rotselaar, waar zij dat hard labeur voor bekeken hielden en verhuisden naar Leuven om daar een beenhouwerij uit te baten. Vandaar belandde zij in Brussel, en Vivian's grootvader week in 1900 als kolonialist uit naar Nederlands Indië, waar hij trouw "diende" in het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger en in 1944 door de Japanners onthoofd werd, omdat hij naar de Australische radio luisterde, en het nieuws verspreidde onder de andere kolonialisten. Haar vader, Louis Antonis, bleef zijn Belgische nationaliteit behouden, werd ook opgepakt door de Japanners, maar overleefde het kamp, en werd door de Australiërs en de Gurka's bevrijd in 1945, waarna hij als goede Belgische patriot, op 's lands kosten met zijn familie naar België werd verscheept. Haar moeder heette Ida Souweine en was van Joodse afkomst. Ida's vaderlijke voorouders verbleven vanaf de 15e eeuw in Trier, weken vandaar uit over de Rijn naar Elzas, eerst als Israël in Schweinheim (cfr.Zwijnaarde), waar zij enkele generaties lang paarden kochten en verkochten. Van de laatste generatie te Schweinheim werd enkele leden rondreizend leurder en zij belandden als wandelende joden in Duitsland en vandaar in Oostenrijks België, eerst te Brussel en daarna te Gent. In 1806 verplichtte Napoleon de joden een familienaam te kiezen en de tak die in Schweinheim zelf gebleven was koos voor de naam Lehman, terwijl.de Gentse tak de naam Chueyner (van Schweinheim), later Souweine, aannam. De Gentse familie verhuisde nog naar Maastricht, en keerde dan terug naar Brussel. Haar moederlijke grootvader week eveneens in 1900 als kolonialist uit naar Nederlandsch Indië, waar hij verpleger-kinesist werd in het leger. Haar moeder werd ook verpleegster, en leerde haar toekomstige echtgenoot kennen in de kring van de Indo's te Bandoeng. Ook zij werd met haar kinderen (Vivian was 5 jaar) in het Jappenkamp opgesloten en werd bevrijd door de Gurka's na meer dan 2 jaar opsluiting. Hun toestand was belabberd, op het randje van de hongerdood, en het is zeker, dat zij tevreden waren, dat ze met hun man en vader naar België konden afreizen, hoewel het heimwee naar de gordel van smaragd nog lang nazinderde bij de ouders.
Na die genealogische schets vertel ik tenslotte nog vlug, dat onze spreker huisdokter geworden is te Gent, en dat beroep gedurende 25 jaar ononderbroken uitgeoefend heeft in de stad Gent, met woonplaats te Zwijnaarde, terwijl Vivian astrologe werd. Zij hadden vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. Hij was betrokken bij de huisartsopleiding aan de Rijksuniversiteit, en miste in 1982 de kans van zijn leven om benoemd te worden als professor in de huisartsgeneeskunde, De laatste 15 jaren werd hij hoofd-adviserend-geneesheer in Brussel, keerde daarna terug naar Gent waar hij nog een tiental jaren als medisch deskundige voor de arbeidsrechtbank en het arbeidshof fungeerde. Uit zijn belangstelling voor de medische genetica groeide zijn interesse voor genealogie, waarbij hij dus ook zijn belangstelling kon ontplooien voor geschiedenis, de kennis van de gebeurtenissen in de tijd, en voor aardrijkskunde, de kennis van de gebeurtenissen in de ruimte. Vanaf 2011 betrokken onze spreker en Vivian een flat in een residentiewoning. Daar overleed zij in 2015, de ster aan de astrologische hemel. Hij mist haar nog elke dag, meer nog, allemaal missen wij haar nog, en zelfs heel erg.

Plaats: Gasthof 't Haeseveld, Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent) LAATSTE KEER HIER!OPGELET!!! Wegens verbouwingen in "'t Haeseveld" kunnen we daar niet meer terecht vanaf juni 2019.
NIEUWE PLAATS: zaal "De nieuwe Admiraal", Dendermondsesteenweg 228, 9070 Destelbergen
Dit is net buiten het grondgebied van Gent, maar wel slechts op 9 minuutjes per bus 35 of 36 van het Dampoortstation, en er is voldoende gratis parking!
Helaas is de zaal in het weekend steeds bezet voor feesten, en moeten we dus op een weekdag vergaderen, vandaar dat het ons beter leek om een half uurtje vroeger te beginnen.

WOENSDAG 26/6/2019, 19h30 (HALF UUR VROEGER DAN GEWOONLIJK): Koenraad Elst: Vlaanderen op de golfslag der tijden - een esoterische geschiedenis

Is er iets bijzonders aan dit land? Het heeft nooit veroveringen gedaan, maar heeft zich op produktieve en scheppende arbeid toegelegd, terwijl de buurlanden er stukken van konden verorberen. Eerder dan een leeuw, vadsig maar strijdbaar en waardig, is het een nuttig varken met veel vlees waaraan anderen zich te goed doen. Toch heeft ons Dietsland heel onopvallend grote verdiensten gehad. Zoals in Peter Benoits Beiaardlied gezongen wordt: “Dan spreiddet gij voor d’oogen / uw vrijheid, kunst en zeden.” Wij belichten een weliswaar zeer modieuze waarde die men niet meteen met Vlaanderen zou associëren, doch zeer in het bijzonder aan onze voorouders schatplichtig is. Wij gaan na wat enkele minder voor de hand liggende, zeg maar esoterische, bronnen daarover te zeggen hebben. Als oriëntalist (“doctor in de oosterse filologie en geschiedenis”) brengt Koenraad Elst een vogelperspektief op de vaderlandse geschiedenis dat men onder onze klokkentoren minder gewend is.

Meer over de spreker: www.koenraadelst.info.Vrijdag 28 juni 2019, 19h: Jaarlijks etentje

Naar aloude traditie sluiten we ons seizoen af met een gezellig etentje!
Plaats: Bavohoeve, Mendonkdorp 16-18, 9042 Mendonk (een "vergeten" deelgemeente van Gent aan de Moervaart)
Menu (26.50€): kaaskroket op een torentje van komkommer en olijven, en dan naar keuze: gebakken zalm béarnaise met sla en frietjes ofwel asperges op zijn Vlaams met kroketjes (als er nog zijn; zoniet een vegetarisch alternatief).
Laat zo snel mogelijk weten (koen@astrovdm.com) of u komt, en of u kiest voor vegetarisch of dode beesten.
Aangezien het openbaar vervoer in die buurt ook niet zo schitterend is (eventueel bus 73 vanaf Gent-Dampoort + half uur wandelen), mag u laten weten of u vervoer zoekt of aanbiedt.
Plaats voordrachten:
Tot mei 2019 hebben de voordrachten plaats om 20h
in de zaal van Gasthof 't Haeseveld,
Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent).

Er is voldoende gratis parking vlak voor de deur.
Openbaar vervoer: bus 38 vanaf het Dampoortstation tot halte Achtendries, dan 5 min. lopen.
Opgelet: behalve enkele sobere versnaperingen zijn er geen maaltijden verkrijgbaar in dit etablissement.

Inkom:
Normaal, tenzij anders vermeld: 10 euro, leden 8 euro, steunleden gratis.