Voordrachten georganizeerd door

Werkgroep De Ronde Tafel(Data onder voorbehoud. Kijk best enkele dagen op voorhand of er niets gewijzigd is.)


Za. 11/11/2017, 20h: Gerhard Lukert: Astrological News from Germany. Breakthrough in basic research and in practical applications.
(opgelet: datum vervroegd!)

Gerhard Lukert talks about the statistical work of Dr. Siegfried Schiemenz (famous people) and of Prof. Harald Hoffmann (partnerships), which was positively replicated by the 'Gunter Sachs Foundation'. He further gives some insight into a private research project (competition in the field of sport), and he will make a prognosis of mundane developments in the next ten years ahead.

Gerhard Lukert (*1954) is president of the 'Cosmobiological Academy' (KAA/Ebertin) in Stuttgart. He had studied biology and was working in medicine. One of his hobbies is history and after discovering true cycles in the life of states he started with astrology (Round Table 2003 and 2006). Together with Anne C. Schneider he organizes a yearly conference dedicated to mundane astrology (formerly a part of the German Astrological Associaton DAV, since 2016 an independent society).Za. 16/12/2017, 20h: Marc Vermeersch: De ontwikkeling van de hersenen bij de mens en de grote veranderingen (in het algemeen) bij de mens sedert zijn ontstaan.

In vergelijking met de chimpansee ontwikkelde de mens grotere (x 3) en ingewikkelder hersenen. In zijn hersenen vooraan, de pre-frontale cortex werden eigenschappen als analyse, synthese en motivatie sterk verbeterd. Gesproken taal, "theorie van de geest" waren eigenschappen die zich samen met de hersenen ontwikkelden en van de mens een speciaal dier maakten, een ideologisch dier.
Dat waren niet de enige speciale eigenschappen. Bij de mens werd ook de "gemeenschappelijke aandacht" tussen b.v. ouder, kind en een object/dier/andere mens ontwikkeld. Chimpansees hebben dat niet.
De mens heeft ook als eigenschap dat hij
- patronen zoekt te herkennen (patternicity)
- oorzaken zoekt (causality)
- sterk kan gemotiveerd zijn/worden. Motivatie is, ook bij dieren, een zeer belangrijke factor die helpt een doel te herkennen.
De mens is een dier geworden dat in staat is om met anderen op hoog niveau samen te werken. Dit heeft vooral voordelen opgeleverd.

De spreker studeerde geschiedenis (thesis over de Gentse textiel 1945-1960).
Vanaf 2002: begin van de studie van de geschiedenis van de mens in zeer brede zin. Bijvoorbeeld, de ontwikkeling van de hersenen, het ontstaan van de liefde, van esthetisch gevoel en kunst van techniek, van DNA enzovoort. Belangrijk was ook: hoe leefden de eerste mensen, jagers en verzamelaars, de eerste boeren enzovoort.
2008: eerste twee boeken.
2012: doctoraat "Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren" bij de professoren Rik Pinxten en Johan Braeckman.
2014: tweede veranderde druk van de eerste twee boeken en uitgave van het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding naar Europa, Afrika en West-Azië.Za. 27/1/2018, 20h: Paul Hanne: De Essentie der Gedachten

Paul Hanne komt zijn boek voorstellen:
In dit boek ontspruit een gloednieuw model over de diepere filosofische samenhang van alle soorten gedachten. Abstracte theoretische invalshoeken worden afgewisseld met eenvoudige praktische oefeningen. Dit boek bliksemt met gedurfde taal en beeldvorming. De bliksem verlicht letterlijk onze donkere soms onwetende gedachten en geeft ons figuurlijk de kans alles ‘anders’ te zien, en bevrijdt ons aldus uit onze vastgeroeste gedachtencirkels...
In een flits zien we tenslotte hoe alle puzzelstukjes samenvallen, en éénheid in de verscheidenheid optreedt. In een tijd waar we dikwijls allen het bos niet meer door de bomen zien, is dit boek een verkwikking voor de hongerige zoekende ziel...

De spreker is sinds zijn prille bewustzijn gefascineerd door de aard van het bewustzijn: hoe je er ten volle bewust van zijn en wat je er allemaal mee kan ondernemen. Deze steeds voortdurende zoektocht resulteerde in de 12 postulaten via filosofische, psychologische, meditatieve, wetenschappelijke en esoterische beschouwingen. Hanne’s honderden voordrachten, cursussen en consulten hieromtrent waren dan ook een rode draad in het schrijversproces.Za. 24/2/2018, 20h: Wim van Rooy: Brengen de 3 monotheïstische godsdiensten dezelfde boodschap?

Het christendom, jodendom en de islam halen alledrie mosterd in het oude testament, en daarom, zo wordt ons tegenwoordig op school en de politiek correcte media door de strot geramd, zijn ze "gelijk(w)aardig" en vertellen ze in wezen eigenlijk hetzelfde: een boodschap van liefde en verdraagzaamheid. Als we een beetje het nieuws volgen, lijkt deze stelling toch op zijn minst twijfelachtig. Wim van Rooy heeft zich doortastend verdiept in deze materie. Niet alleen heeft hij veel rechtstreekse ervaring met deze drie godsdiensten, hij is ook buitengewoon belezen en heeft een scherpe geest en pen. Daarom willen we u graag in de gelegenheid stellen met hem van gedachten te wisselen.

Wim van Rooy (1947) is publicist en essayist. Hij is licentiaat Letteren en Wijsbegeerte afdeling Germaanse Filologie, en licentiaat Zweedse Taal- en Letterkunde (RUGent, 1971) - bijkomende specialisatie: godsdienstwetenschap. Hij was dertig jaar werkzaam in het onderwijs en journalist, onder andere bij het toenmalige Radio 3 (Klara), waarvoor hij een 100-tal literair-filosofische programma’s maakte. Gedurende enkele jaren was hij televisiepresentator van ‘Het Vrije Woord’, met vooral maatschappelijke programma’s. Ook was hij docent aan de SchrijversAcademie en medewerker op het Kabinet van de Minister van Onderwijs. Hij schreef honderden artikelen, recensies en essays in kranten, (literaire) tijdschriften en verschillende wetenschappelijke, (politiek-)filosofische en culturele werken, kunstcatalogi en encyclopedieën. De laatste jaren schrijft hij vooral over de multiculturele maatschappij en over wat er zoal misloopt met de pers en de vrije meningsuiting. Zijn meesterwerk "Waarover men niet spreekt" zal op de avond verkrijgbaar zijn.Za. 17/3/2018, 20h: Christian Vandekerkhove: Magie

(Meer informatie volgt.)Za. 21/4/2018, 20h: Chris Impens: De Gulden Mythe

De onaangename waarheid over "het grootste geheim van de natuur" ofte "het wonderlijkste getal ter wereld"
De zgn. gulden snede is een elementaire meetkundige constructie, leidend tot het zgn. gulden getal, een eenvoudige wortelvorm. In de 19de eeuw is dit stukje wiskunde door Adolf Zeising opgeklopt tot een nieuw universeel principe "dat de hele kunst en natuur beheerst". Het mystieke geloof van Zeising is vandaag wereldwijd verspreid en zo stevig in de geesten verankerd dat de sceptici bijna niet gehoord worden. Een kritisch onderzoek van dit "geesteskind van de Duitse romantiek" zal het kaf van het koren scheiden.

Chris Impens (°1947) is een wiskundige. Tot 2012 doceerde hij Analyse aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde over niet-standaard-analyse en constructieve analyse. In 2016 voltooide hij "Wiskunde vanaf nul", met een onconventionele opbouw die letterlijk niets van voorkennis vereist.Za. 26/5/2018, 20h:

(Onderwerp nog niet vastgelegd.)Za. 16/6/2018, 19h: Jaarlijks etentje

(Onderwerp nog niet vastgelegd.)Za. 23/6/2018, 20h: Koenraad Elst

(Meer informatie volgt.)
Plaats voordrachten:
Indien niet anders aangegeven, hebben de voordrachten plaats om 20h
in de zaal van Gasthof 't Haeseveld,
Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg (Gent).

Er is voldoende gratis parking vlak voor de deur.
Openbaar vervoer: bus 38 vanaf het Dampoortstation tot halte Achtendries, dan 5 min. lopen.
Opgelet: behalve enkele sobere versnaperingen zijn er geen maaltijden verkrijgbaar in dit etablissement.

Inkom:
Normaal, tenzij anders vermeld: 10 euro, leden 8 euro, steunleden gratis.