<HTML> <HEAD> <TITLE>Standpunten - Werkgroep De Ronde Tafel - Gent - 09/2277036</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <META name=Author content="Koen Van de moortel"> <META name=language content=NL> <META name=Keywords content="astrologie, research, onderzoek, Gent, Belgium, Belgi, Belgique, Belgien, Koen Van de moortel, ronde tafel, werkgroep de ronde tafel, parapsychologie, randwetenschappen, skepp, acupunctuur, medium, Da Vinci code, godsdienst, homeopathie, hypnose, i ching, yi jing, karma, kruidengeneeskunde, leven na de dood, maya-kalender, 2012, meditatie, nostradamus, oerknal, big bang, psychiatrie, Reiki, gedachtenkracht, gebedsgenezing, handoplegging, Tachyonen, ufo"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stijl_kvdm.css" /> </head> <BODY bgColor=#d0d0ff> <span style="float: right; padding-left: 10px; padding-bottom: 10px;"> <body bgcolor="#ffffff"> <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=2> <tr class="kleinelink"><td> <A href="Rota.htm">Algemene informatie over De Ronde Tafel</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="Voorbije.htm">Lijst van voorbije lezingen</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="Lectures.htm">Komende lezingen</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="RTNieuws.htm">Nieuwsberichten</A> </td></tr> <tr class="kleinelink"><td> <A href="indexNL.htm">Hoofdpagina Koen & Dragana Van de moortel</A> </td></tr> </table> </span> <!-- <span style="float: left; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px;"> <img src="RT20.gif" width=200> </span> --> <h4>Standpunten</h4> <h1>Werkgroep De Ronde Tafel</h1> <p> <i> Na vele jaren voordrachten en symposia te hebben georganiseerd rond randgebieden van de wetenschap, proberen we hier - met veel voorbehoud - voorzichtig enkele mogelijke besluiten samen te vatten i.v.m. enkele van onze thema's. </i><br><br></p> <h6>Akupunktuur</h6> <ul><p> Kunnen naaldeprikken u genezen? Voor ettelijke miljoenen Chinezen en Japanners sinds duizenden jaren en sinds de zeventiger jaren ook voor een groeiend aantal westerlingen, kan het in vele gevallen helpen. De Chinese geneeskunde lijkt ons alleszins waardevol als aanvulling op de westerse omdat ze veel verbanden ziet die onze dokters niet zien, en omdat ze veel meer preventief werkt. De sterkte van de akupunctuur ligt daar waar onze klassiek geneeskunde het zwakst is, in het gebied van de funktionele klachten. Aanrader: het boek hierover door <a href="http://www.acu-bruno.be" target=_blank>Bruno Braeckman</a>! </ul><p> <h6>Astrologie</h6> <ul><p>Benvloeden de planeetstanden uw karakter of levensloop? Zeker niet in die mate zoals door vele astrologen beweerd wordt; dan zouden er toch al meer bewijzen gevonden zijn. Er zijn een aantal merkwaardige verbanden vastgesteld door mensen als Michel en Franoise Gauquelin, Suzel Fuzeau-Braesch, Nick Kollerstrom, Graham Douglas, en vele anderen; en er zijn mogelijke mechanismen geopperd hoe die benvloeding dan wel zou kunnen werken, maar er zijn ook zeer veel testen gedaan die niets opleverden, zoals onze "koppeltesten" (zoek de juiste horoskoop bij de juiste persoon).<br> We moeten zeker onderscheid maken tussen de vragen "Werkt astrologie?" en "Werken astrologen?". Sommige astrologen zijn in staat om merkwaardig veel over mensen te zeggen, en hun daadwerkelijk te helpen op hun levenspad, maar de vraag blijft in hoeverre de planeten hierbij werkelijk een rol spelen.<br> Lees meer hierover in <a href="./Astro-logika3.pdf" target=_blank>Astro-logika</a>. </ul><p> <h6>Medium</h6> <ul><p> "Wanneer besefte ik dat ik God was? Wel, ik was aan het bidden en plots viel mijn frank dat ik tegen mezelf bezig was." Zo zei akteur Peter O'Toole het. Peter O'Toole is een wijs man.<br> Er lopen nogal wat mensen rond die beweren "medium" te zijn, die dus dingen "doorkrijgen" van dode mensen, engelen, of andere wezens ("channeling" heet dat tegenwoordig dikwijls). Wie zijn wij om te beweren dat zoiets echt niet mogelijk is (zoals de harde skeptici doen)? Een wetenschappelijke houding gebied u echter van steeds na te trekken wat er "doorkomt". Zolang er geen uitspraken geverifieerd kunnen worden, dient u er altijd rekening mee te houden dat het allemaal uw eigen fantasie zou kunnen zijn. Spijtig misschien, maar de waarheid trachten te achterhalen, is dat niet boeiender dan met waanbeelden te blijven zitten? </ul><p> <h6>Da Vinci-kode</h6> <ul><p> De zogezegde geheimen van de bijbel, door Dan Brown ontsluierd, blijken doorspekt met zeer veel fantasie.<br> Lees de uitleg van specialist <a href="./MythesDaVinciCode.art.htm" target=_blank>Marc Joris</a>. </ul><p> <h6>Godsdiensten</h6> <ul><p> "Toen God sliep, schiep de mens de bijbel", zo hebben we vele voordrachten gehad. Sommige godsdiensten bevatten waardevolle spirituele boodschappen, maar zo ongeveer allemaal zijn ze schuldig aan zware wapendracht. Van sommige avonden hierover hebben we <A href="./teksten.htm">teksten</A>. </ul><p> <h6>Homeopathie</h6> <ul><p> Kan een stof die miljoenen keren verdund en geschud is met water nog enige geneeskracht hebben? Ik kan het persoonlijk moeilijk aannemen. Ten eerste omdat alle gangbare geneeskundige theorien veronderstellen dat je toch minstens een aantal molekulen van een werkende stof moet hebben om iets van reaktie te kunnen veroorzaken. En ten tweede, <i>stel</i> dat het werkt, dan zouden in elke druppel water ter wereld alle mogelijke werkingen moeten aanwezig zijn, want elke druppel is immers ooit wel eens in aanraking geweest met alle mogelijke stoffen.<br> Hoe dan ook zijn verschillende van onze sprekers toch noch overtuigd van werking van homeopathie. Zou het niet waarschijnlijker zijn homeopathie te "verklaren" met het placebo-effekt (wat trouwens op zich een uiterst bijzonder fenomeen is)? Of zelfs met zoiets als telekinese (de invloed van gebedsgenezing is immers al aangetoond)? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd! </ul><p> <h6>Hypnose</h6> <ul><p> Hypnose is een interessante techniek om uw bewustzijn op een bepaalde zaak te fokussen. Als men u door hypnose minder pijn kan laten voelen, zodanig zelfs dat men u kan opereren zonder verdoving, dan is dat een prachtige zaak, want weer zoveel minder vuiligheid in uw lichaam. Als u echter denkt dat u zich onder hypnose alles zal kunnen herinneren, dan zit u zeker mis. We weten ondertussen dat ons brein <i>niet</i> alles registreert als een filmkamera; dat zou een gigantische onnodige ballast zijn en we zouden vlug hersencellen tekort komen. </ul><p> <h6>I Ching, of beter: Yi Jing</h6> <ul><p> Is het bekende oude Chinese orakelboek een diepzinnige bron van mystieke inzichten, zoals nogal eens beweerd wordt? Lees de bevindingen van orientoloog <a href="./KE_RechtzettingYijing.htm" target=_blank>Koenraad Elst</a>. </ul><p> <h6>Karma</h6> <ul><p> Ligt ons lot vast omdat het nu eenmaal ons "karma" is? Gebeurt niets toevallig, maar komt het op uw pad omdat u het "nodig" hebt? Als je Rudolf Steiner leest, of sommige interpretaties van oosterse of christelijke teksten, zou je zweren dat het inderdaad zo is. Misschien zijn die teksten toch niet zo bedoeld? Lees de bevindingen van orientoloog <a href="./karma.htm" target=_blank>Koenraad Elst</a>. </ul><p> <h6>Kruidengeneeskunde</h6> <ul><p> Waarom zou het beter zijn om bepaalde geneeskrachtige stoffen in te nemen in de vorm van een kruidenthee dan in pure chemische vorm? Specialisten als <a href="http://www.nutriphyt.be/indexnl.html" target=_blank">Gaby Devriendt</a> vertelden ons dat geneeskrachtige stoffen dikwijls nood hebben aan begeleidende hulpstoffen die wel in de natuurlijke middelen voorkomen, of ook dat men chemisch net die chirale vorm van de stof isoleert die minder werkzaam is, enzovoort. Dat kruiden gebruiken beter zou zijn "omdat ze natuurlijk zijn", is natuurlijk ook onzin. De grootste vergiften komen immers ook van planten. </ul><p> <h6>Leven na de dood</h6> <ul><p> Er zijn veel getuigenissen opgetekend van mensen die zich - al of niet onder hypnose - dingen menen te herinneren uit vorige levens, en er zijn veel verhalen van "de laatste momenten voor de dood" (dus van mensen die toch nog niet echt dood zijn geweest). Skeptici doen deze af als fantasie of chemische reakties in de hersenen, maar van sommige van deze verhalen krijg je toch wel kippevel (bv. gepubliceerd door "Society of Scientific Exploration"; zie "parapsychologie"), en volgens onze spreekster Anja Opdebeek, die haar doktoraat maakte over bijna-doodervaringen, hebben zulke ervaringen alleszins een buitengewone invloed op het verder leven van de betrokkene.<br> U kunt met uw ervaringen terecht bij <a href="http://users.pandora.be/limen/limensite" target=_blank>Limen / IANDS Flanders</a>. </ul><p> <h6>Maya-kalender en 2012</h6> <ul><p> In new-age-kringen heerst er heel wat hysterie over 2012 en het einde van de Maya-kalender en al de rampzalige gebeurtenissen die dat zal meebrengen. Helaas is die 2012 niet het echte eindjaartal van de Maya's. Volgens onderzoeker <a href="./AV001.htm">Antoon Vollemaere</a> is de kalender al 500 jaar geleden afgelopen. En ook daarover is de wetenschap het nog niet eens. Gelijk hoe is er geen enkele reden om aan te nemen dat er erge dingen zouden gebeuren omdat er een nieuwe cyklus begint van een bepaald planetair ritme. </ul><p> <h6>Meditatie</h6> <ul><p> Iets voor zwevers? Nee, dat hebben ze zelfs in het <a href="http://www.aandacht.be" target=_blank>universitair ziekenhuis van Gent</a> al ontdekt. Men bedenkt er allerlei nieuwe woorden voor, zoals "mindfulness" enz., maar het oefenen van de geest, zoals ze in het Oosten al duizenden jaren wisten, blijkt wel degelijk een gunstige invloed te kunnen hebben op het lichaam. </ul><p> <!-- <h6>Energetisch reinigen</h6> <ul><p> </ul><p> <h6>Mystiek</h6> <ul><p> Mystiek is n </ul><p> --> <h6>Nostradamus</h6> <ul><p> Nostradamus was een bedrieger, dat is nu wel een uitgemaakte zaak. Zijn "profetien" waren een geschrift dat hij in een Belgische abdij gepikt had en onder zijn naam uitgegeven. Het waren dan nog niet eens voorspellingen, wel een geheimzinnige omschrijving van het einde van de Tempeliers, en de verstopplaats van hun schat. Marc Vanden Daele is bij ons de ontdekkingen van Rudy Cambier hierover uit de doeken komen doen, en we zijn ter plekke gaan kijken, en ieder die erbij was, was overtuigd. Lees het verslag van Koenraad Elst: "<a href="./KE_Nostradamus debunked.htm">Nostradamus debunked</a>". </ul><p> <h6>Oerknal</h6> <ul><p> Hoezo, is de oerknal geen algemeen wetenschappelijk aanvaard fenomeen?<br> Briljant onderzoeker <a href="http://www.ontheorigin.com" target="_blank">Fons Wils</a> heeft alleszins zijn twijfels! </ul><p> <h6>Parapsychologie</h6> <ul><p> Rond paranormale fenomenen (helderziendheid, telekinese, telepathie, enz.) is al zeer veel onderzoek verricht in vele universiteiten, behalve dan de Belgische, want die zijn nog altijd een bastion van keiharde skeptici, mensen die zogezegd wetenschapper zijn, maar koppig volhouden "dat het niet kan, omdat he nu eenmaal niet kan", zonder de moeite te doen om eens wat serieuze literatuur te raadplegen.<br> Wij hebben al heel wat wetenschappelijke onderzoekers te gast gehad, waaronder niet de minste (Rupert Sheldrake, Joop Houtkooper, Hans gerding,...), en als we hen mogen geloven, zijn er zeker al veel fenomenen waargenomen die (nog) niet te verklaren zijn met de gangbare natuurkundige theorien, al zijn die wat subtieler dan wat er zoal getoond wordt op sommige tv-programma's. Het gaat dan om effekten die slechts met gevoelige apparatuur of statistisch waar te nemen zijn, maar ze zijn er wel, dat is met een zeer grote waarschijnlijkheid aangetoond.<br> Een van onze leden, Fons Wils, werkt aan een theorie die mogelijks paranormale fenomenen zou kunnen verklaren. We houden u op de hoogte.<br> <i>De</i> organisatie die het kruim van de onderzoekers groepeert, is de "<a href="http://scientificexploration.org" target="_blank">Society for Scientific Exploration</a>". </ul><p> <h6>Psychiatrie</h6> <ul><p> Psychiaters zijn, aldus vele van onze sprekers, niet bepaald de meest betrouwbare soort wetenschappers. Zo hebben ze vele ziekten bedacht waarvoor de farma-industrie vervolgens "geneesmiddelen" heeft uitgevonden (of is het omgekeerd?) met bijzonder gevaarlijke nevenwerkingen!<br> Hebt u "moeilijke" kinderen, kijk dan zeker eens op <a href="http://www.haesbrouck.be" target=_blank>www.haesbrouck.be</a>. Problemen met uw psychiater? Neem kontakt op met <a href="http://www.kisjot.be" target="_blank">vzw Kisjot</a> of de <a href="http://www.sarahbeweging.net" target="_blank">Sarah-beweging</a>. </ul><p> <h6>Reiki, gedachtenkracht, gebedsgenezing, handoplegging,...</h6> <ul><p> Er zijn experimenten gebeurd die aantonen dat de kracht van iemands gedachten wel degelijk invloed kan hebben op bv. een genezingsproces. Om nu telkens weer andere (soms gepatanteerde) benamingen te geven aan hetzelfde fenomeen, is wel wat zot. </ul><p> <h6>Tachyonen</h6> <ul><p> Tachyonen zijn zeer kleine deeltjes die volgens sommige <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tachyon" target="_blank">natuurkundige theorien</a> zouden kunnen bestaan, en sneller dan het licht bewegen. De new-age-wereld heeft dit idee echter opgeblazen tot een ongelooflijke industrie van tovertoestellen, kristallen, enzovoort, die door "tachyonisatie" zouden helpen tegen velerlei kwalen. Beste mensen, dit is ziekelijke platte kommercie, pure oplichterij. Geen geld aan verspillen dus. </ul><p> <h6>UFO's</h6> <ul><p>Hoewel het niet zeer waarschijnlijk is dat buitenaardsen ons zitten of zaten te bespieden, is dat natuurlijk niet onmogelijk.<br> We hebben al mensen te gast gehad die getuige waren van zeer rare onverklaarde vliegende verschijnselen (UFO's dus in de ware betekenis van het woord), zoals Marin Vandercruyssen, maar daarmee weten we nog niet of ze van een andere planeet kwamen.<br> Een zeer interessante bemerking over UFO's hadden we van spreker Hugo Hus, die een wereldkaart toonde waarop alle UFO-meldingen stonden aangeduid, en vervolgens een kaart met alle aktieve geologische breuken. Beide kwamen zeer goed overeen! Het is dus goed mogelijk dat vele waarnemingen eigenlijk lichtverschijnselen zijn die veroorzaakt worden door ionen in de lucht tengevolge van geologische aktiviteit.<br> Gelijk hoe, denkt u zelf iets gezien te hebben, laat dan niet na dit te melden aan <a href="http://www.ufo.be" target=blank>BUFON</a>. Deze mensen verzamelen nauwgezet alle meldingen. </ul><p> <h6></h6> <ul><p> </ul><p> <h6></h6> <ul><p> </ul><p> <p>Koen Van de moortel, 2010 <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-4755349-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> </BODY> </HTML>