<HTML> <HEAD> <TITLE>Koen en Dragana Van de moortel - index</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <META name="robots" content="noindex, nofollow"> <LINK href="indexEN.htm"> <SCRIPT language=JavaScript> function GaNaarGeselekteerd(selektor) { if (selektor.selectedIndex!=0) {parent.location.href=selektor.options[selektor.selectedIndex].value;} } </SCRIPT> </HEAD> <BODY bgColor=#60f060> <FONT face=Arial color=#000000 size=2> <p><b>Index / Indeks:</b> </p> <FONT face=Arial color=#000000 size=1> <FORM> <LI><B>Vlaams- en Nederlandstalige</B> delen van deze webstek:<BR> <SELECT onchange=GaNaarGeselekteerd(this) size=1 name=SelNL> <OPTION value="" selected>---------------------------------Selekteer--------------------------------- <OPTION value=astpsyte.htm>Astrologie en psychologische testen <OPTION value=astronot.htm>Astrologie in een notedop <OPTION value=kursusastrol.htm>Astrologie-jaaropleidingen <OPTION value=Astrosymposium2010.htm>Astrologie-symposium okt. 2010 <OPTION value=al.htm>Astro-logika <OPTION value=astberek.htm>Astrologische berekeningen en komputerinterpretaties <OPTION value=astroev.htm>Astrologische evenementen (onze -) <OPTION value=astrokal.htm>Astrologische kalender van Belgi <OPTION value=konsulta.htm>Astrologische konsultaties <OPTION value=koppeltn.htm>Astrologische koppeltesten <OPTION value=producto.htm#NL>Astrologische software <OPTION value=onderzoek.htm#NL>Astrologisch onderzoek <OPTION value=links.htm>Astrologische webstekken <OPTION value=http://www.lerenisplezant.be/bijles.htm>Bijles wiskunde, natuurkunde (fysika) <OPTION value=minibio1.htm>Bioritme-software (MiniBio) <OPTION value=KEDuistereZijdeBoeddhisme.htm>Boeddhisme, De duistere zijde van het - <OPTION value=cheiron.htm>Cheiron, de genezer in ons <OPTION value=cossar.htm>Cossar, Fay - bedenkingen bij haar lezing <OPTION value=kursusastrol.htm>Cursussen astrologie <OPTION value=MythesDaVinciCode.art.htm>De Da Vinci-Leugens <OPTION value=Rota.htm>De Ronde Tafel (info over de vereniging) <OPTION value=Lectures.htm>De Ronde Tafel (komende voordrachten) <OPTION value=Voorbije.htm>De Ronde Tafel (voorbije voordrachten) <OPTION value=toest_nl.htm>De toestand van de Nederlandse taal <OPTION value=KE_Dierenriem_VAT0809.htm>Dierenriem, ontstaansgeschiedenis <OPTION value=KE_Dierenriem_VAT0812.htm>Dierenriem, tropisch of siderisch? <OPTION value=ZodiakSkep.htm>Dierenriem voor skeptici <OPTION value=lessen.htm>Edukatief aanbod <option value=elektrischeautos.htm>Elektrische auto's milieuvriendelijk? <OPTION value=http://www.lerenisplezant.be/fotografie.htm>Fotografielessen <option value=http://www.defottograf.be>Fotografisch werk <OPTION value=KE_Runen.htm>Goden, voorouders en runen <option value=schoolinfo.htm>Informatie voor mijn leerlingen <option value=juweelontwerp.htm>Juweelontwerp <OPTION value=konsulta.htm>Kaartleggen <OPTION value=karma.htm>Karma zonder tranen <OPTION value=kursusastrol.htm>Kursussen astrologie <OPTION value=links.htm>Links (astrologie en parapsychologie) <OPTION value=linksfri.htm>Links (vrienden) <OPTION value=Voorbije.htm#Maya>Maya-kalender en 2012 <option value=schoolinfo.htm>Natuurkunde: Allerlei links & info voor leerlingen <option value=Beduidende cijfers.pdf>Natuurkunde: Beduidende cijfers <option value=DichtheidsbepalingArchimedesHooke.pdf>Natuurkunde: Dichtheid meten <option value=hardheid.pdf>Natuurkunde: Hardheid en het deeltjesmodel <option value=Krachten.pdf>Natuurkunde: Krachten - inleiding <option value=Zwaartekracht.pdf>Natuurkunde: Zwaartekracht <OPTION value=Voorbije.htm#Nostradamus>Nostradamus en de Tempeliers <OPTION value=links.htm>Parapsychologisch onderzoek (links) <option value=http://www.defottograf.be>Portfolio fotografisch werk Koen Van de moortel <OPTION value=Radix5NL.htm>Radix 5.0 (software) <OPTION value=RXminiNL.htm>RadixMini (software) <OPTION value=Voorbije.htm#Rilatine>Rilatine: medische megablunder <OPTION value=srpski.htm#Srpski>Servisch voor beginners (CD-ROM) <OPTION value=servie.htm>Servi - informatie over land en taal <option value=Dooreenschudden-signifikantie.pdf>Statistiek: Randomisatie <option value=HistogramFotografie.pdf>Statistiek: Histogrammen in digitale fotografie <option value=StatistiektipsWanneerGemMed.pdf>Statistiek: Gemiddelde of mediaan? <OPTION value=taalfouten.htm>Taalfouten die mij irriteren</a> <OPTION value=teksten.htm>Teksten <OPTION value=producto.htm#TGV>Temperament-Gerichte Vragenlijst <OPTION value=links.htm#verdelers>Verdelers van onze software <OPTION value=nlengsrbNL.htm>Vertaaldienst Servisch <OPTION value=KE_Vlaming_onder_Taalunie.htm>Vlaming zijn onder de Taalunie <OPTION value=Lectures.htm>Voordrachten (randgebieden van de wetenschappen) <OPTION value=GD010204.htm#NL>Voor wie nog gelooft in astrologie... <OPTION value=kontakt.htm>Waar zijn wij? <OPTION value=wijn.htm>Wijn <OPTION value=lessen.htm>Wiskunde/natuurkunde-bijles <option value=schoolinfo.htm>Wiskunde: Allerlei links en informatie voor leerlingen SO <option value=fibonacci.pdf>Wiskunde: Fibonacci (rij van -) <option value=Reeksontwikkeling.pdf>Wiskunde: Reeksontwikkeling en formule van Euler <option value=klimaatmodel.pdf>Wiskunde: Sinusfunktie: oef. i.v.m. klimaatopwarming <option value=vierkantsvgl.pdf>Wiskunde: Vierkantsvergelijkingen leren oplossen <option value=KE_RechtzettingYijing.htm>Yi Jing (Rechtzetting bij het Boek der Veranderingen) </OPTION> </SELECT> </FORM> <FORM> <LI><B>English</B> parts of this site:<BR> <SELECT onchange=GaNaarGeselekteerd(this) size=1 name=SelEN> <OPTION value="" selected>----------------------------------Select------------------------------------- <OPTION value=consulta.htm>Astrological consultations <OPTION value=research.htm>Astrological research <OPTION value=producto.htm#EN>Astrological software (own products) <OPTION value=harmogrm.htm>Astrological software: Harmogram (free download) <OPTION value=al.htm#AstroLogics>Astro-logics <!-- <OPTION value=Lectures.htm#kongres>Astrology conference oct. 2008 --> <OPTION value=AstrologyInANutshell.pdf>Astrology in a nutshell <OPTION value=consulta.htm>Courses in astrology <OPTION value=customso.htm>Custom made software <OPTION value=links.htm#verdelers>Dealers of our software <OPTION value=lessenEN.htm>Educational offers <OPTION value=CL010316.htm>Elwell, Dennis - comments about his "Cosmic Loom" <OPTION value=GD010204.htm#EN>For those who still believe in astrology... <OPTION value=reffiles.htm>If you want to test your astrological assumptions... <OPTION value=links.htm>Links (astrology and parapsychology) <OPTION value=linksfri.htm>Links (friends) <OPTION value=attract.htm>Love at first sight <OPTION value="KE_Nostradamus debunked.htm">Nostradamus debunked <option value=astroorg.htm>Organizers of astrological events in Europe <option value="http://www.defottograf.be/indexEN.htm">Photographic work <OPTION value=Radix5EN.htm>Radix 5.0 (astrological software) <OPTION value=RXminiEN.htm>RadixMini (astrological software) <OPTION value=attract.htm>Synastry research <OPTION value=Tara.htm>Tara (horary astrology software) <OPTION value=teksten.htm>Texts <OPTION value=nlengsrbEN.htm>Translation service Serbian <OPTION value=kontakt.htm>Where are we? <OPTION value=whoarewe.htm>Who are we? <OPTION value=KE_why12.htm>Why 12 zodiac signs? (text by Koenraad Elst) </OPTION> </SELECT> </FORM> <FORM> <LI>Les parties de ce site qui sont en <B>franais</B>:<BR> <SELECT onchange=GaNaarGeselekteerd(this) size=1 name=SelFR> <OPTION value="" selected>-------------------------------Slectionnez------------------------------ <OPTION value=astrokal.htm>Calendrier astrologique pour la Belgique <OPTION value=links.htm#verdelers>Distributeurs de nos logiciels <OPTION value=links.htm>Liens (astrologie et parapsychologie) <OPTION value=producto.htm#FR>Logicies astrologiques <!-- <OPTION value=radix4fr.htm>Radix 4.1 (logiciel astrologique) --> <OPTION value=Radix5FR.htm>Radix 5.0 (logiciel astrologique) <OPTION value=RXminiFR.htm>RadixMini (logiciel astrologique) </OPTION> </SELECT> </FORM> <FORM> <LI>Teile dieser Website die auf <B>Deutsch</B> sind:<BR> <SELECT onchange=GaNaarGeselekteerd(this) size=1 name=SelDU> <OPTION value="" selected>---------------------------------Selektiere-------------------------------- <OPTION value=producto.htm#DU>Astrologische Software <OPTION value=links.htm>Links (Astrologie und Parapsychologie) <!-- <OPTION value=radix4du.htm>Radix 4.1 (software) --> <OPTION value=Radix5DE.htm>Radix 5.0 (Software) <OPTION value=links.htm#verdelers>Vertreiber unserer Software </OPTION> </SELECT> </FORM> <FORM name=SelYUForm> <LI>Delovi na <B>srpskom</B>:<BR> <SELECT id=SelYU onchange=GaNaarGeselekteerd(this) size=1> <OPTION value="" selected>------------------------------------Biraj------------------------------------- <OPTION value=infastyu.htm>Astrologija sa Draganom Van de moortel - Ili <OPTION value="http://www.defottograf.be/indexEN.htm">Fotografije <!-- <OPTION value=fotokvdmSR.htm>Fotografije --> <OPTION value=hiron.htm>Hiron i put isceljenja <OPTION value=hironbio.htm>Hiron u biografijama poznatih li nosti <OPTION value=nlengsrbSER.htm>Prevodjenje nizozemski (holandski) <OPTION value=nlengsrbSER.htm>Privatna obuka nizozemski (holandski) </OPTION> </SELECT> </FORM> <form method="get" action="http://www.google.com/search" name="Zoekformulier" target="_blank"> <b>Zoek / Find / Cherche / Suche / Tra~i</b><br> <input type="hidden" name="domains" value="www.astrovdm.com"> <input type="hidden" name="sitesearch" value="www.astrovdm.com"> <input type="text" name="q" size="44" maxlength="255" value=""> <input type="Submit" value="start"> </form> <FONT face=Arial color=#000000 size=1> Laatste bijwerking / Last update / Dernire mise--jour / Letzte Erneuerung / Poslednja promena: 2018 05 24 <!-- Laatste bijwerking van deze webstek:<br> Last update of this site:<br> Dernier mise--jour de ce site:<br> Letzte Erneung dieser Site:<br> Poslednja promena na sajtu:<br> 2007 08 13<BR><BR> --> </BODY> </HTML>