Korte uitleg over de Maya-kalender

Dr. Antoon Leon Vollemaere


Naar aanleiding van een vraag die gesteld werd op de Ronde Tafel-voordracht op 28 mei 2005, hier een korte toelichting bij de Maya-kalender (JDN = Juliaans Dag Nummer):

Het oorspronkelijk nulpunt van de Maya-Maankalender kennen we voorlopig nog niet. We weten wel dat het jaren waren van 360 dagen (Tun) en maanden van 30 dagen (U). Het tweede nulpunt kennen we wel: JDN 413841 13 januari -3579 (3580 vr Kristus). Toen verstoorde een voorbijvliegend hemellichaam de Aarde. Het zonnejaar werd iets langer (ongeveer 365 1/4 dagen, Haab)) en de synodische omloopperiode van de Maan werd ongeveer 29 1/2 dagen. De konservatieve Maya's behielden tot de aankomst van de Spaanse conquistadores twee gelijklopende kalendersystemen: n van 360 dagen (Tun) en n van 365 1/2 dagen (Haab). Ze wachtten tot het verstrijken van 1000 Tun-periodes van 360 dagen en voegden er dan 239 verbeteringsdagen aan toe. Daardoor wordt het derde nulpunt, 4 Ahau 8 Cumhu genoemd, en de dag was, volgens mijn Tritos(*)-onderzoek, JDN 774080 26 april -2593 (2594 jaar vr Kristus).

Dit betekent dat:
1) het laatst gedateerd objekt (Tzibanch) = 12 Ahau 3 Uo 10.4.0.0.0 JDN 2242880 2 sep. 1428;
2) het einde van de grote Maya-kalender van 5200 jaar valt niet in het jaar 2012, maar op 13 Ahau 13 Mol 10.10.0.0.0 1512000 2286080 12 dec.+1546 Katun 11 Ahau, hetgeen een wintersolstitium is!
3) de Maya-kalender met zijn derde nulpunt 520 jaar dichter bij komt. Dit is een enorme korrektie tegenover de tot nu toe gebruikte Goodman-Martinez-Hernandez-korrelaties. Dit is zeer moeilijk te slikken en zal zeer veel tegenkanting kennen, maar het is de onverbiddelijke wetenschappelijke waarheid volgens mijn Tritos-onderzoek over het gedrag van de maansverduisteringen in het Maya-gebied gespreid over 1600 jaar.

(*) de Maya's gebruikten op blz 51-58 van Codex Dresdensis een eklipssekwentie van 11960 dagen = 3 x ongeveer 3986 dagen = 3 x Tritos. Dit is langer dan de bekende Saros en de eklipsreeks van Meton. Deze sekwentie komt slechts eenmaal voor, waardoor ik de Codex kon dateren en de Maya-korrelatie sterrenkundig kon oplossen.

Meer informatie: "America Antiqua III"Other texts / Andere teksten
Startpagina / Start page