Ideeën, trends en hemelconfiguraties
Lezing door dr. Koenraad Elst, 18 okt. 2008, Werkgroep De Ronde Tafel, Gent

Toen de komeet van Halley laatst voorbij de aarde suisde, hadden we een Indiase goeroe op bezoek, die ook aan astrologie deed. Zijn leerlingen vroegen hem wat de komst van die komeet teweeg zou brengen. Zijn antwoord: “More spirituality.” Nou, zo kan ik het ook wel.

Laat eens zien of we nog meer kunnen verzinnen over het verband tussen hemelbewegingen en ontwikkelingen hier op aarde. Meestal kijkt men dan naar de cycli van twee of meer planeten, van samenstand tot volgende samenstand, en leidt men betekenissen af uit zowel de eigen astrologische “aard” van de betrokken planeten als het omgevende dierenriemteken. Zo zou volgens André Barbault de geschiedenis van het liberalisme gelijklopen met de Saturnus/Uranus-cyclus, die van het collectivisme met de Saturnus/Neptunus-cyclus. In 1979 voorspelde hij voor 1989-90, toen beide cycli zouden samenkomen in een samenstand Saturnus-Uranus-Neptunus in Steenbok, het eind van de Koude Oorlog en de implosie van het Sovjetblok. Niet slecht, maar op gelijkaardige basis voorspelde hij voor 2007 ook het einde van het Israëlisch-Palestijns conflict…

De loutere intrede van een planeet in een teken zou volgens de astrologische communis opinio al nieuwe trends markeren, bv. Pluto in Schorpioen (1983) zou op een of andere manier “samenhangen” met het uitbreken van de AIDS-epidemie, Pluto in Steenbok (zopas) met de intrede van een wereldwijde schaarstetoestand in voeding en olie, op de woonmarkt en op de beurs. We zullen verifiëren of deze indruk chronologisch wel klopt, en zo ja, of men dit kan extrapoleren tot een betrouwbaar systeem. Maar een herlezing van oude boeken over mundaanastrologie met voorspellingen is niet echt veelbelovend. Niemand had 11 september 2001 voorspeld, hoewel iedereen zei dat het toch prachtig klopte met Pluto (vernietiging) in Boogschutter (religieus fanatisme) opposiet Saturnus (stenen verticale structuur, i.c. toren) in Tweelingen (“the twin towers”).

Door het grote aantal factoren dat de astrologie in beschouwing neemt, kan het nuttiger zijn om niet te zeer naar een systeem te zoeken, en de hemel eens te bekijken door de ogen van de allereerste astro-waarzeggers. Zij beschouwden alles wat ongewoon was en de aandacht trok, als een voorteken. Er zijn bv. veel eclipsen, maar slechts weinig in samenstand met een belangrijke vaste ster: correleert dat met een bepaalt type gebeurtenis? Een groot deel van het antwoord blijkt bij eerste onderzoek simpelweg “nee” te zijn. Tenzij misschien als we het proberen met “gebeurtenissen” in het collectief bewustzijn, die niet noodzakelijk belangrijk zijn maar wel de aandacht trekken: trends in het geestesleven, blikvangers in het openbaar leven, modes in al datgene waarover de media zich druk maken. Welke gedachtenstroom kwam op gang bij de grote Watermanconjunctie in februari 1962? De Uranus-Pluto-conjunctie in Maagd in midjaren ’60? Het verblijf in Waterman van juist de twee planeten die zich daar volgens de astrologie het beste thuis zouden voelen, Uranus en Neptunus, in en rond het mythische jaar 2000? We doen het experiment. https://adwords.google.com/analytics/web/?hl=nl&__o=cues&authuser=0#management/Settings/a4755349w9172070p9567531/%3Fm.page%3DTrackingCode/