Werkgroep De Ronde Tafel - Nieuws

Wetenswaardigheden i.v.m. onze leden of bevriende organisaties:


2022 01

R.I.P. Walter Faché (29/5/1929-1/10/2021) en Arnold Eloy (5/5/1948-1/1/2022)
We hebben weer twee van onze bekende gezichten verloren:

We zullen beiden erg missen!
(Foto: De twee heren in gesprek, na een voordracht, jan. 2014.)


2020 09

R.I.P. Fons Wils (26/9/1952-17/9/2020)
Zeer droevig nieuws bereikte mij zopas: mijn goede vriend Fons Wils is onverwacht en veel te vroeg overleden aan een snelle kanker.
Voor wie niet het geluk had hem te kennen: hij studeerde natuur- en geneeskunde en was een immer bezige bij op zeer veel vlakken. Naast een druk beroepsleven in bedrijven was hij ook politiek aktief (VB, gemeenteraad Mechelen) en vooral ook met eigen origineel wetenschappelijk onderzoek. In tegenstelling tot zovele 'ivoren-toren'-wetenschappers was hij iemand die openstond voor gedachtengangen ver van de betreden paden. Hij werkte aan monumentale theorieën over materie en energie, het ontstaan van de kosmos, het leven, en mogelijke verklaringen van fenomenen die we doorgaans 'paranormaal' noemen. Al zijn spaargeld ging op aan experimenten die zijn hypotheses moesten staven, en het ging de goede richting uit. Normaal had zulk een denker met open armen moeten ontvangen worden op onze universiteiten, maar daarvoor week hij te ver af van het gevestigde paradigma. Toch begonnen meer en meer wetenschappers open te staan voor zijn geniale ideeën, en nu is het te hopen dat zijn werk zal verdergezet worden. Gelukkig deelde Fons graag zijn kennis, en wie zich enige moeite wil getroosten (het is geen lichte kost), kan er heel wat van lezen op www.ontheorigin.com of op Researchgate.
We zullen hem erg missen als spreker!
(foto genomen op 20 mei 2017 toen hij een lezing en demonstratie gaf bij onze Werkgroep De Ronde Tafel in Gent)


2017 10

Onlangs kwam Eddy Daniels bij ons spreken over zijn nieuw boek, "De Kwestie M. - Een gekaapte godsdienst", dat ondertussen uitgegeven is bij uitg. De Blauwe Tijger. Prof. Etienne Vermeersch loofde het als de beste biografie die ooit over Mohammed geschreven werd.
U kunt het interessante gesprek tussen beide heren bekijken op: www.youtube.com/watch?v=XONGEsg4m3M.
Op 1/11/2017, 15h30 kunt u Eddy op de boekenbeurs in Antwerpen in gesprek zien met Peter Derie (UGent, vakgroep Taalkunde) die "Wat de Koran echt zegt (en niet zegt)" publiceerde bij Het Davidsfonds. Moderator is Frans Crols, gewezen hoofdredacteur van Trends. De titel van de bijeenkomst luidt "Achter het gordijn van de islam".
Eveneens op de boekenbeurs (30/10 en 3/11) zult u Pierre Buyle kunnen ontmoeten, de schrijver van de historische roman "De Gifmenger" over het leven van Mohammed.


2017 03

IN MEMORIAM
Op 26/2 overleed dr. Suitbert Ertel (°1932). Hij was prof. psychologie aan de universtiteit van Göttingen (D), waar hij deed aan psycholinguistiek en persoonlijkheidsonderzoek, maar in "randwetenschappelijke" kringen verkreeg hij vooral bekendheid doordat hij steeds weer de statistische methodologie van onderzoeken kon verbeteren, bv. die van Rupert Sheldrake (morfogenetische velden) en Michel en Françoise Gauquelin (het astrologische Mars-effekt). Ik leerde hem kennen als een bijzonder integere en vriendelijke man met een openheid van geest die men nog zelden bij wetenschappers terugvindt. Zijn bekendste boek, dat hij samen met Kenneth Irving schreef, "The Tenacious Mars Effect" (The Urania Trust, London 1996), ISBN 1871989159, is zeker het lezen waard voor de skeptici onder u!


2017 01

OPGELET: NIEUWE VERGADERPLAATS!!!
De zaal van 't Vosken was mooi en gezellig gelegen in hartje Gent, maar de zichzelf zo fantastisch vindende burgemeester Daniël Termont en schepen Filip Watteeuw hebben er een erezaak van gemaakt om automobilisten tot het uiterste te pesten met waanzinnige immobiliteitsplannen en dito parkeertarieven.
Vandaar dat we het vanaf jan. 2017 op een andere plaats gaan proberen:

Gasthof 't Haezeveld, Alfons Braeckmanlaan 430, 9040 Sint-Amandsberg.

Gratis parkeerplaats zat!


2015 03

Een heruitgave van dr. Koenraad Elst zijn boek “Islam voor Ongelovigen” (een aanrader! nvdr.) is in bespreking. Voorintekenen kan vanaf nu. Stuur een e-mail met uw gegevens naar openinzicht.boek.ivo.ke@gmail.com.
Prijs: 20€ + verzendkosten. Bij 120 betaalde inschrijvingen wordt het boek heruitgegeven. Indien te weinig voorafbetalingen, wordt uw geld teruggestort.


2014 06

Wie mee wil zijn met de stand van zaken in het serieuze onderzoek in randgebieden van de wetenschap, kan van 5 tot 7 juni terecht op de konferentie van de "Society for Scientific Exploration" in San Francisco. Thema’s zijn brein-materie-interaktie, toekomstige energiebronnen, de vierde fase van water, en DNA-analyse van de Atacama-humanoïde, met beroemde sprekers als Dean Radin (Institute of Noetic Sciences) en Roger Nelson (Princeton).


2014 03

Zaterdag 29 maart 2014 gaat in de Geert Grote-Universiteit van Deventer (NL) een symposium door over Astrologie en Wetenschap. Organisator is de NVWOA (Nederlandse vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek van de Astrologie). Meer informatie: www.nvwoa.nl/sym2014.


Susan Marletta-Hart (NL) geeft een lezing in Gent over hooggevoeligheid op zat. 22 maart.


Lies Ameeuw organiseert op 8 en 9 maart in Gent een studieweekend rond het thema "De wijsheid in leven en dood" met Douwe Nutterts. Lies en Douwe hebben beide al interessante voordrachten bij onze Ronde Tafel gegeven.


Ook op 9 maart, maar dan in Lessines (juist over de taalgrens), gaat een symposium (+ gastronomisch diner) door over de stand van zaken in het onderzoek van de site van Blanc Scourchet te Wodecq, waar zich een schat van de tempeliers zou bevinden. Sprekers zijn Jean-Philippe Lahouste, Ludovic Buchwald, Jean-Gabriel Vidal, en natuurlijk prof. Rudy Cambier. Inschrijven via Claude Corteville claude@corteville.be, 0475856459.


2014 01

Op 13 januari 2014 werd onze huisoriëntalist Koenraad Elst in Delhi gehuldigd. Deze “lifetime achievement award” betrof een privé-initiatief van een aantal eminente burgers van Delhi. Het woord werd er ondermeer gevoerd door oud-senator en boeddholoog dr. Lokesh Chandra en door politiek kommentator en oud-minister dr. Arun Shourie, beiden veelschrijvers net als de gelauwerde. Bij die gelegenheid werd een overzicht van Elsts werk verspreid.


2012 05

Prof. Rudy Cambier, de man die Nostradamus ontmaskerde als een bedrieger, en "diens" geschriften in verband bracht met de tempeliers (zie voordracht hierover door Marc Vanden Daele en onze groepsuitstap op 24/6/2006), heeft hierover een nieuw boek geschreven: "Le dernier chemin des templiers - tôme 1: l’oeuvre du vieux moine". Een aanrader!


2012 03

Felix Sperans, getalenteerd psychiatrisch patiënt uit Leuven, heeft zijn autobiografie geschreven, met de titel "Ze zeggen dat ik niet goed wijs ben" (uitg. Epo). Een aanrader voor wie in geestelijke gezondheidszorg geïnteresseerd is!


2009 10

Voor u gelezen:
Dean Radin (Institute of Noetic Sciences) en F. Holmes Atwater (The Monroe Institute) houden dapper vol de interakties tussen brein en materie te onderzoeken. Dat lezen we in het laatste nummer van het Journal of Scientific Exploration (vol.23/3).
Deze keer hebben ze een experiment gedaan met een groep mensen die een speciale meditatietraining kregen. De proefpersonen kregen in hun linker- en rechteroor twee lichtjes verschillende frekwenties te horen, wat erin resulteert dat onze hersenen gaan “gonzen” op een zeer lage, rustgevende, frekwentie, het zgn. theta-ritme van 6Hz.
Terwijl ze gezamenlijk in diepe ontspanning waren, bleken in hun buurt opgestelde toevalsgenerators signifikant (p=0.008) beïnvloed te worden. De personen wisten niet dat er iets gemeten werd. Toevalsgenerators zijn toestelletjes die elektronische ruis produceren die uit kwantumfluktuaties voortspruit.
Er is totnogtoe geen enkele "wetenschappelijk aanvaarde" verklaring waarom meditatie of andere emotionele toestanden (zie eerdere experimenten) het toeval zouden kunnen beïnvloeden, maar het effekt is wel al vele keren gemeten. - Koen Van de moortel


2009 10

Wie ons kongres i.v.m. astrologie gemist heeft, of wie de lezing van Graham Douglas nogal moeilijk vond om te volgen (troost u, u bent niet alleen), kan de tekst lezen in het nieuwste nummer van "Correlation". Dit is bij ons weten een van de enige tijdschriften ter wereld waarin op een wetenschappelijke manier aandacht aan astrologie wordt besteed.


Hebt u soms ook het gevoel dat er iemand achter u naar u staart? Rupert Sheldrake, die we in 2005 als gast hadden, doet nog steeds onderzoek naar dit fenomeen, dat tegenwoordig de illustere naam "skopesthesie" gekregen heeft. In 2800 testen met geblinddoekte personen werd er 52.8% juist gegokt (i.p.v. 50%) of er gestaard werd of niet. Dat lijkt verwaarloosbaar, maar op zulk een aantal pogingen is dat vrij signifikant. De kans dat het resultaat "toevallig" is, is ongeveer 0.2%. Meer kan u lezen in het laatste nummer van het "Journal of Scientific Exploration".


2008 12

In memoriam: An De Riek
Totaal onverwacht is op 2 dec. jl. psychologe An De Riek op de veel te jonge leeftijd van 47 overleden. Zij was al 19 jaar trouw lid van onze vereniging en heeft interessante bijdragen geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek van de astrologie. Velen zullen haar ook kennen omwille van haar geestdriftige inzet voor sociale organisaties zoals 11-11-11. We willen hierbij aan haar familie ons medeleven betuigen.


2008 09

In memoriam: Françoise Gauquelin
Helaas weer een overlijdensbericht.... het is ondertussen al een jaar geleden, maar slechts laat bekendgeraakt: Françoise Gauquelin, geboren als Marie Schneider op 19/6/1929, 4h, te Neuchâtel (CH), is overleden op 10/8/2007 te Joigny (Yonne, F).
Samen met Michel Gauquelin, waarmee zij getrouwd was van 1954 tot 1985, heeft zij 60000 geboortegegevens verzameld van bekende mensen, hun horoskopen uitgerekend, en gespeurd naar verbanden tussen hun beroepen en karaktertrekken enerzijds, en de standen van de planeten t.o.v. de horizon anderzijds. Hun resultaten waren opzienbarend en zijn nog steeds onderwerp van diskussies. Zij was een zeer koppige dame, die slechts wilde geloven wat ze met degelijke statistiek kon vinden. De gemeenschap van wetenschappelijke astrologie-onderzoekers zal haar missen.


2008 05

In memoriam: Suzel Fuzeau-Braesch
Wij vernamen tot onze spijt dat Suzel Fuzeau-Braesch op 24 januari op 80-jarige leeftijd overleden is. Als volbloed wetenschapster (biologe) bracht zij het tot "docteur ès-sciences d’Etat" aan de universiteit Paris-Sud, en ere-onderzoeksdirektrice van het Centre National de Recherche Scientifique, zowat de hoogst bereikbare positie voor een Frans wetenschapper.
Het bijzondere, voor ons Ronde Tafelaars, aan haar was dat zij ook verder keek dan de neus van haar vakgebied. Zo schreef ze bv. ook over religieuze onderwerpen en raakte ze 35 jaar geleden sterk geïnteresseerd in de astrologie, schreef daarover een boekje in de bekende reeks "Que Sais-je", en droeg ook een serieuze steen bij aan de wetenschappelijke aanpak daarvan. In haar boek "Astrologie, la preuve par deux" besluit ze dat verschillen tussen tweelingen mogelijk neo-astrologisch (volgens Gauquelin) kunnen uitgelegd worden op basis van het kleine verschil in geboortetijd. In "Pour l’Astrologie, réflexions d’une scientifique" toont ze vele mogelijke verbanden aan tussen geboortemomenten en karaktertrekken op basis van uitgebreid psychologisch onderzoek. Ook het lezen waard zijn "Comment démonter l’astrologie aux sceptiques" en "Astrologie et connaissance de soi". Haar laatste artikel in het Journal for Scientific Exploration ging over een merkwaardige studie van de (objektief geregistreerde) karaktertrekken van rashonden in relatie tot hun geboortemoment.
We wilden deze kranige dame nog vragen om te komen spreken in het najaar, maar helaas, het heeft niet mogen zijn.


2007 05

In memoriam: Steven De Batselier
Op 25 maart jl. overleed prof. Steven De Batselier (psycholoog & kriminoloog) van de KU-Leuven op 74-jarige leeftijd. Hij was o.a. berucht om zijn alternatieve visie op de psychiatrie. Bij ons gaf hij op 27/10/1990 een lezing i.v.m. met zijn bijna-dood-ervaring ("Leven en dood, verwisselbare punten op een lijn").


2007 03

In memoriam: Ian Stevenson
Op 8 februari jongstleden overleed psychiater Ian Stevenson (°Ottawa 31/10/1918), de man die als eerste begon met de serieuze wetenschappelijke studie van reïnkarnatie. Hij verzamelde meer dan 3000 gevallen van kinderen die onverklaarbare, kontroleerbare herinneringen hadden, dikwijls met lichamelijke afwijkingen die schijnbaar iets te maken zouden kunnen hebben met de doodsoorzaak in hun vorig leven. Zijn boek "Children Who Remember Previous Lives" (2001) is verplichte lektuur voor ieder geïnteresseerd in dit onderwerp. Tot aan zijn dood was hij professor aan de universiteit van Virginia (stichter van de "Division of Perceptual Studies"). Zelfs skeptici waren overtuigd van zijn integriteit en eerlijkheid, maar hadden het natuurlijk moeilijk met het feit dat zijn "bewijsmateriaal" bestaat uit anekdotes. Een definitieve konklusie over leven na de dood is helaas nog niet voorhanden, wat had u gedacht?
Meer informatie: www.healthsystem.virginia.edu/internet/personalitystudies.


2006 03

Voor wie de schitterende lezing van Marc Vanden Daele over Nostradamus gemist heeft: zoals van de meeste recente voordrachten hebben we er gelukkig nog een geluidsopname van beschikbaar (5 euro + ev. 2 euro verz.kosten). Nog beter is het, dat u subiet naar de winkel stapt om het boek van prof. Cambier ("Nostradamus en de erfenis van de Tempeliers", Frontier Publishing, 2002, ISBN 90-806700-4-9) te kopen, tenminste als u de waarheid over Nostradamus wil kennen! Daarmee kan u al uw andere boeken over deze bedrieger naar de prullenmand verwijzen!
Een engelstalige bespreking door de uitgever vindt u op: www.philipcoppens.com/nostradamus.html.

Onze huisdichter, Jan Kuipers, heeft er ook het zijne over geschreven:
STRAFSTUDIE VOOR NOSTRADAMUS
of
YVES IS DE CHIEF
+++++++++++++++++++++++++++++++

Nostradamus kon voorspellen
wat de louche toekomst bracht
vader van de Neue Welle
snavels toe en goede nacht

Nostradamus kon vertellen
rijmend, klaar terwijl u wacht
wat bezetters en rebellen
later aan de IJzer wacht

Elke letter bleek gestolen
van een pater met talent
die in verzen vol symbolen
naakte waarheid heeft gepend

Lees: de geldkist ligt verscholen
op een uur voituur van Gent.

Père Yves
(alias kardinaal Janoniem)

(nvdr: "Yves" = Yves de Lessines, zie het boek)


Wie eens iets serieus over graancirkels wil lezen, neme "Journal of Scientific Exploration" vol.19 no.2 ter hand. Er zijn blijkbaar echt wel wetenschappers die deze fenomenen bestuderen, maar veel "bovennatuurlijks" of "buitenaards", zoals door adepten beweerd wordt, komt er niet aan te pas! In no.3 van dezelfde jaargang vindt u dan weer een interessant artikel over mensen die littekens van een vorig leven schijnen te hebben. Daar is het besluit nog niet met zekerheid te trekken. Boeiende lektuur! www.scientificexploration.org


In memoriam: Wilfried Vannerum
Tot onze grote spijt moeten we u meedelen dat Wilfried Vannerum op 10 nov. jl. overleden is op de veel te jonge leeftijd van 53. Hij was een begeesterd spreker met een enorme esoterische en historische kennis, reeds lang gekend bij de Braidkring, en ook bij ons heeft hij twee keer voor een boeiende avond gezorgd, nl.:

Wij zullen hem missen.


In memoriam: Theodor Landscheidt
Ook van de Duitse astrologie-onderzoeker Theodor Landscheidt (°10/3/1927) die op 9/5/1998 bij ons te gast was, vernamen wij het overlijden op 19/5/2005. Landscheidt was filosoof, natuurwetenschapper en had dan ook nog eens een loopbaan als rechter achter de rug. Hij was bekend als specialist ivm. klimatologische voorspellingen en was daarbij als een van de weinige wetenschappers open genoeg om mogelijke mechanismen te onderzoeken waardoor planeetstanden misschien het leven op aarde kunnen beïnvloeden. Zijn publikaties, die niet van de eenvoudigste zijn, zullen nog vele jaren stof geven tot verder onderzoek. Als u geïnteresseerd bent in de wetenschappelijke studie van astrologie, moet u beslist zijn naam eens intikken in Google.


2006 03

Hans Gerding, die reeds 2 maal kwam spreken bij ons, is vanwege de Stichting Proklos benoemd tot bijzonder hoogleraar Metafysica in de geest van de Theosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hij zal het hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van zijn inaugurele rede: "Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen".
De plechtigheid vindt plaats in het Groot Auditorium van het Academiegebouw (Rapenburg 73) van de Universiteit Leiden op vr. 4/2/2005 om 16h. De bijeenkomst is openbaar en de toegang is gratis.


2004 10

In memoriam: Herman Somers
Op maandag 27 september 2004 stierf te Leuven doctor Herman H. Somers, geboren op 3 oktober 1921. De ex-jezuïet Somers had, behalve een licentie in de Thomistische Wijsbegeerte, drie doctorstitels behaald: in de Klassieke Filologie, in de Theologie en in de Psychologie. Deze man van uitzonderlijke intelligentie wijdde zijn leven tot de laatste dag aan wetenschappelijk onderzoek op velerlei gebied. Hij schreef elf boeken, waaronder die over de jezuïetenorde en over de Getuigen van Jehovah in commercieel opzicht de succesvolste waren. Van groter originaliteit en belang was echter zijn ontmythologiserende tweeluik over Oud en Nieuw Testament: "Jezus, de Messias: Was het Christendom een Vergissing?" (1986) en "Toen God Sliep, Schreef de Mens de Bijbel" (1990). Hij paste de methoden van de moderne psychologie toe om pathologische trekjes vast te stellen in bijbelse figuren als Abraham, Ezekiël, Jeremias, Henoch en zelfs Jezus. Het was die studie die hem zijn geloof had doen verliezen, zodat hij ook de jezuïetenorde verliet. De auteur drukte de hoop uit dat zijn werk inzake de ontstaansgeschiedenis van de godsdiensten "een einde zal stellen aan de scrupules die de volle erkenning van de waarheid en het onbevangen wetenschappelijk onderzoek in de weg staan". Van dezelfde wetenschappelijke methode gebruikmakend, schreef dr. Somers een boek over Mohammed en de islam: "Een andere Mohammed" (1993). Anders dan verwacht leverde zijn diagnose van Mohammed als paranoialijder hem geen fysieke bedreigingen op, zo kort na de Duivelsverzen-affaire, maar het boek werd in een klimaat van polarisering rond het multiculturele thema wel geboycot door de recensenten. Behalve zijn boeken verschenen talrijke studies en artikels over theologie, onderwijs, menselijk oordeel, hoogbegaafdheid, taal en spraak, geluidshinder, stress, psychologie in het recht, e.a. Postuum verschijnt binnenkort nog een laatste boek, namelijk over het satanisme. Hoewel sommige van zijn oud-confraters hem als een soort antichrist beschouwen, kreeg hij een bescheiden kerkelijke uitvaart in de abdijkerk van Park Heverlee. Deze werd bijgewoond door de weinige verre familieleden die hij had, door de huurders van zijn studentenkamers en door een handvol oud-leerlingen en bewonderaars. - Koenraad Elst

Zoals sommigen zich misschien nog herinneren, heeft Herman Somers ons ook vereerd met een lezing in november 1992.


2004 09

Oproep:
Voor een wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke astrologische invloeden, zou ik graag zoveel mogelijk testgegevens verzamelen. U kan daartoe uw zeer gewaardeerde bijdrage leveren, zonder dat dit u veel tijd zal kosten.
Wat zoek ik?

Indien mogelijk, stuur uw gegevens naar koen@astrovdm.com. Alles blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk en als er ooit iets als voorbeeld gebruikt wordt, zal dat volledig anoniem gebeuren. De resultaten van het onderzoek zullen op onze webstek gepresenteerd worden en desgewenst ook op een Ronde Tafel-avond. Wel even geduld a.u.b., want ik zal veel gegevens nodig hebben...
Koen Van de moortel


2004 01

Wij vernamen het verschijnen van een interessant boek van Annick Verslegers: "Wees blij voor mij" (uitg. Van Halewijck). Het is gebaseerd op het dagboek van haar overleden dochter Sarah, die tijdens haar lange ziekte uitgebreid bijna-dood-ervaringen beschreef.


Zoals u allicht hebt vernomen via de pers, wil SKEPP aantonen dat homeopathie niet werkt door verdund ("gepotentieerd") slangegif te drinken. Wat zij daarbij vergeten, is dat zij zich dan eigenlijk ook eerst moeten laten bijten door een slang. Het homeopathisch middel zal immers pas dan al of niet een werking vertonen, volgens de theorie...