De Dierenriem voor Skeptici

(Lezing bij Werkgroep De Ronde Tafel 21 juni 2008)
Dr. Koenraad Elst, juni 2008

In de softe jaren '70, toen ik als leergierige tiener ondermeer de astrologie ontdekte, bestond de indruk dat deze op het punt stond om wetenschappelijke status te verwerven.  De resultaten van de eerste ernstige grootschalige tests vanaf ca. 1980 vielen echter zwaar tegen.  Maar zolang het duurde was het wel opwindend.  Een typisch werk uit die tijd (naast De Planeten Spreken van Rudolf Smit, die zich nadien tot het astroskepticisme bekeerde, en The Case for Astrology van John Anthony West) was Astrologische Uitdaging van Herman De Vos, bioloog en stichter van het Vlaams Astrologisch Genootschap.  Daarin lezen we de stelling dat de astrologie een oerwetenschap is, ouder dan het geschrift en de astronomie.  Dat is echter hoogst twijfelachtig.  In de Veda's speelt de astronomie een centrale rol, net als de leer van correspondenties (bandhu), "zo boven, zo beneden", die een hoeksteen van het astrologisch wereldbeeld vormt, en toch is er daar geen spoor van sterrenwichelarij, laat staan horoscopie.  Wat men in India "Vedische astrologie" noemt, is veel jonger (3de eeuw nC) en gebaseerd op de hellenistische astrologie.  De Chinezen kenden waarzeggerij maar gebruikten daarvoor de sterren niet.  Zelfs hun zogenaamde astrologie maakt slechts minimaal gebruik van de hemellichamen.  In Mesopotamië, bakermat van de astrologie en waarschijnlijk ook van het schrift, dateert de eigenlijke astrologie pas van drieduizend jaar na de oudste geschriften.

Verder beweerde De Vos dat de astrologie in de nacht der tijden als een proefondervindelijke wetenschap ontstaan is, zodat bv. de sector "Ram" zo genoemd werd nadat men vastgesteld had dat geborenen met de zon in die sector een belhamelgedrag vertoonden. Nog afgezien van het feit dat de meeste mensen hun geboortedag en -uur helemaal niet kenden, wijst veel er echter op dat een aantal sterrenbeelden hun naam al hadden van lang vóór hun astrologische invulling. Dit stelt de astrologie voor een fundamenteel probleem, en moderne astrologen tonen alleen hun oppervlakkigheid als ze dat negeren: waarom hebben de tekens van de dierenriem, en trouwens ook de planeten, de vaste sterren en andere significatoren, de naam annex betekenis die men hun nog steeds toekent?

Ook op andere veel te weinig gestelde vragen zouden wij het antwoord willen uitzoeken, bv.: waarom de dierenriem baseren op de jaarcyclus (tropisch) danwel op de sterrenbeelden (siderisch), en wat denken andere beschavingen daarvan? En heeft de dierenriem enige zin buiten zijn gebruik als astrologisch instrument? Denk eens even de astrologie weg, neem gerust aan dat er volstrekt geen verband is tussen gesternte en mensenwereld. Wat blijft er dan over van de enorme investering van de mensheid in denkwerk over de dierenriem en de hemellichamen? Heeft de dierenriem als symbolenconstructie, als model van het universum, ons iets te vertellen?

1. Basisbegrippen:
2. Historische oorsprong:
3. Onderscheid beduiderscategorieën:
4. Ontleding van de dierenriem: waarom 12?

Waarom 12? Historisch is dit moeilijk los te zien van de 12+ maanmaanden per jaar, maar dat is contingent, louter chance, vergankelijk, en dus geen stevige basis.

5. Rationalisering van de dierenriem door duiding:
6. Rationalisering van de dierenriem door vervanging:
7. Tekens, huizen en planeten:
8. Tropisch of siderisch?
9. Filosofie van de dierenriem:

Welk wereldbeeld spreekt er uit de dierenriem?


Andere teksten - Hoofdpagina