Astrologie in een notedop (Koen Van de moortel)

Astrologie in een notedop

Koen Van de moortel, 2003.* Wat is astrologie?

Astrologie wordt dikwijls verward met kaartleggen, kristallen-bol-kijken, helderziendheid, enz. Daar heeft het in principe echter niks mee te maken, maar wel met de studie van mogelijke relaties tussen kosmische en aardse gebeurtenissen. Meestal proberen astrologen aan de hand van de planeetstanden iemands karakter en levensloop of de aard van een relatie uit te leggen. Er zijn er echter ook die cykli in de ekonomie of de politiek bestuderen, de beurskoersen, het verloop van oorlog en vrede, enz. tot zelfs het weer of aardbevingen. Het gaat dus wel om veel meer dan de simplistische rubriekjes uit populaire tijdschriften.

Astrologie is al een zeer oude bezigheid; de Sumeriërs noteerden op hun kleitabletten zelfs al de planeetstanden bij alle belangrijke gebeurtenissen om dan achteraf te kunnen nagaan of er verbanden bleken. In de loop der eeuwen is de westerse astrologie doorspekt geraakt van elementen uit de Griekse en de Romeinse mythologie, en dat geeft haar in de ogen van velen een geheimzinnige, romantische aantrekkingskracht, maar het verklaart ook waarom moderne wetenschappers nog weinig geneigd zijn haar serieus te nemen.* Wat is een horoskoop?

Een "horoskoop" is een momentopname van de toestand van de hemel, zoals die gezien wordt vanaf een bepaalde plaats op aarde, meestal gereduceerd tot een vlakke doorsnede van de hemel (vlak van dierenriem), waarin de zon, maan en planeten getekend worden. Gewoonlijk is dit moment de geboorte van een persoon, maar het kan ook de stichting van een land of een firma zijn, het ontstaan van een vraag, enz.

De hemel wordt enerzijds opgedeeld met als referentie het lentepunt. Zo krijgt men de 12 tekens (Ram, Stier, enz.). Anderzijds wordt de hemel plaats-afhankelijk opgedeeld in 12 "huizen": eerst volgens de horizon (de as ascendant/descendant), dan volgens de meridiaan, tenslotte verder in elk 3 spieën. Verder worden ook lijntjes getekend tussen de hemellichamen wanneer deze bepaalde bijzondere hoeken vormen (de zgn. "aspekten").* Wat betekent die horoskoop?

Volgens de traditionele astrologie korresponderen de hemellichamen met verschillende facetten van de persoonlijkheid: de zon met het "bewuste ik", de mannelijke kant; de maan met onbewuste reaktiepatronen, de vrouwelijke emotionele kant; merkurius met de manier van denken; venus met de smaak, de manier van affektie-uiten; mars met de dynamiek, de strategie; enz.

De tekens, gegroepeerd in 4 "elementen" (vuur, aarde, lucht, water) en 3 "hoedanigheden" (hoofd, vast, beweeglijk), geven "kleur" aan de uiting van de planeten; zo geeft bv. de maan in ram zeer bruuske reakties terwijl iemand met de maan in steenbok zijn reakties veel meer in, tot eventueel na lange tijd de bom barst.

De huizen zeggen in welk levensgebied een planeet het meest zal werken; iemand met mars in huis 7 zal bv. veel energie in zijn huwelijk steken terwijl iemand met mars in 10 die eerder in zijn beroep zal investeren.

Aspekten zeggen of planeten samenwerken of tegenwerken; zo zou dus bv. iemand met de zon en mars in het positieve "driehoeks"-aspekt (120) een energieke persoonlijkheid hebben terwijl iemand met de zon "vierkant" (90, negatief) mars dan eerder te beschrijven zou zijn als een bruut, onvoorzichtig persoon.

Door de latere planeetstanden ("transits") te vergelijken met die van de geboorte, kan men dan iets zeggen over het soort ervaringen dat de persoon zal meemaken. Als bv. de planeet van de expansie, Jupiter, over iemands zon passeert, zal deze zich meer dynamisch en optimistisch voelen dan anders. Als daarentegen de serieuze planeet Saturnus over iemands maan passeert, dan zal die zich waarschijnlijk niet zo schitterend voelen; misschien gebeurt er iets droevigs, of heeft hij gewoon goesting om een tijdje in zijn schelp te kruipen.

Ook kan men de geboorteplaneetstanden van twee mensen vergelijken om te zien op welke vlakken ze met mekaar in harmonie of disharmonie zijn, dit wordt de studie van de "synastrie" genoemd.* "Waar" of niet?

De grote vraag die men zich moet stellen, is natuurlijk of astrologie "waar" is of niet.

Sommige astrologen beweren dat ze behoorlijk wat details uit iemands leven kunnen voorspellen, tot zelfs de dood, maar als we gewoon kijken naar het simpele feit dat tweelingen een praktisch gelijke horoskoop hebben, en toch een zeer verschillend leven kunnen leiden, dan dwingt ons dat om zeker de planeten hun kracht niet te overschatten. Tweeduizend jaar geleden zei men ook al dat "de sterren neigen, maar niet dwingen", een uitspraak die astrologen nogal eens als pasmunt gebruiken als hun voorspellingen niet blijken uit te komen. De planeten kunnen dus misschien wel een zekere invloed op ons hebben, maar die van onze genetische bepaling, onze sociale omgeving, onze vrije wil, enz. moet minstens even groot zijn.

Astrologische theorieën zijn dikwijls ook zeer moeilijk te testen. Geeft men bv. eenzelfde horoskoop-uitleg aan verschillende mensen, dan blijken zeer veel mensen zichzelf erin te herkennen, zeker als er genoeg flatterende uitspraken in staan. Tussen haakjes, met rapporten gebaseerd op psychologische analyses is het niet veel beter gesteld. Mensen kennen zichzelf blijkbaar niet zo goed.

Astrologen doen het meestal ook niet schitterend als ze getest worden en bv. de juiste horoskoop bij de juiste persoon moeten plakken.

Allerlei statistische onderzoeken zijn reeds gedaan naar bv. de horoskoop in relatie tot het beroep en psychologische karakteristieken, maar meestal waren de resultaten teleurstellend. En als er positieve resultaten waren, bleken die dikwijls niet overeen te stemmen met de traditionele astrologie. Zo verwacht die bv. dat Mars in het 10de huis typisch voor sportmensen is, terwijl uit onderzoek blijkt dat kampioenen meer Mars in het 9de en het 12de huis hebben. Een traditioneel "boogschutterberoep" als ontdekkingsreiziger blijkt na simpele telling eigenlijk opvallend weinig bij deze mensen voor te komen, enz.

Ook is onenigheid troef binnen de wereld van de astrologen; zo kan de ene iets voorspellen op je dertigste terwijl het bij de andere een jaar later moet komen. En bij oosterse astrologen is je horoskoop helemaal anders dan bij de westerse omdat zij geen rekening houden met de verschuiving van het lentepunt.

Oei oei, denkt u misschien, zullen we heel die astrologie dan maar als bijgeloof klasseren? Wel ja, gedeeltelijk wel, dat is ook mijn opinie. Maar we moeten ook opletten dat we het kind niet met het vuile badwater wegspoelen. Iedereen die met astrologie bezig is, zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat er toch frappante zaken schijnen uit te komen, en er zijn in onderzoeken objektief effekten vastgesteld die moeilijk anders dan astrologisch kunnen uitgelegd worden, zelfs bij dieren (bv. paarden zijn vruchtbaarder bij volle maan), planten (snelheid van de groei varieert volgens het ritme van de maan, zelfs als de planten niet in het maanlicht staan) en chemische processen (kunnen plots beginnen versnellen als planeten een bepaalde hoek vormen).

"Technisch" gezien bestaat er een mogelijkheid dat de planeten via de zonnewind en het aardmagnetisch veld onze pijnappelklier beïnvloeden. Op die manier zouden sommige astrologische beweringen (mits nog veel onderzoek) misschien kunnen verklaard worden: de werking van een zekere geboortehoroskoop, transits, harmonie of disharmonie tussen mensen,... Andere technieken, zoals progressies en direkties, waarmee voorspeld wordt, vallen hier helemaal buiten en zouden een kompleet bovennatuurlijke uitleg vereisen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig hier en daar op de wereld, en zelfs op sommige universiteiten, mensen bezig met een zoektocht naar de astrologische waarheid, met de hulp van moderne statistische technieken en apparatuur. Ook u kan een klein, maar wezenlijk steentje bijdragen, zonder dat het u meer dan vijf minuten moeite kost. Voor mijn eigen onderzoek ben ik namelijk op zoek naar de geboortegegevens (datum, uur, plaats, geslacht) van koppels (vrienden, kollega's, echtparen, enz.) die hetzij een zeer slechte, hetzij een zeer goede kommunikatie hebben (dwz. hetzij "op een andere golflengte zitten", hetzij "mekaar met een half woord verstaan"). Hebt u dergelijke gegevens, laat ze me a.u.b. weten.* Meer informatie:

Kursussen, persoonlijke konsultaties: Dragana Van de moortel, Jules De Saint-Genoisstraat 98, B-9050 Gent, 09/2277036.

Internet: www.astrovdm.com (artikels, verbindingen, astro-kalender België,...)

Software/berekeningen: "Radix", "RadixMini", "Tara" (door Koen Van de moortel, adres idem).

Literatuur:

- Arroyo, Stephen (1980): De Horoskoop, een energiepatroon, Schors, Amsterdam, NL.
(Zinnige inleiding tot het astrologisch denken)

- Banzhaf, Hajo & Haebler, Anna (1994): Schlüsselworte zur Astrologie, Heinrich Hugendubel Verlag,München, D.
(Kernachtige formulering van veel astrologische faktoren)

- Elst, Koenraad (1987): Veldtekens aan het zwerk - een onderzoek naar de grondslagen van de astrologie, eigen uitgave (verkrijgbaar bij K. Van de moortel), B.

- Fuzeau-Braesch, Suzel (1989): L'Astrologie (in de reeks "Que sais-je", nr. 2481), Presses universitaires de France, Paris, F.

- Fuzeau-Braesch, Suzel; Delboy, Hervé (1999): Comment démontrer l'astrologie - Expérimentations et approches théoriques, ed. Albin Michel, Paris, F.

- Gauquelin, Michel (1991): Neo-Astrology, Penguin books, London, UK.

- Niehenke, Peter (1994): Astrologie - Eine Einführung, Reclam, Stuttgart, D.

- Roberts, Peter (1991): Astrologie en wetenschap, Kosmos, Utrecht, NL.

- Seymour, Percy (1988): Astrologie wetenschappelijk bewezen, Elmar, Rijswijk, NL.
(Fysische theorie voor de astrologie. Vertaling van: Astrology, the evidence of science, Lennard Publ., Luton, UK, 1988.)

- Van de moortel, Koen (2002): Astro-logika, eigen uitgave, Gent, B.

- van Rooij, Jan J.F. (1991a): Astrologie op de weegschaal, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, NL.
(Zwakte van astrologie als persoonlijkheidsmodel, los van "waarheid" ervan)

- von Klöckler, Herbert (1926, heruitgave 1989): Astrologie als Erfahrungswissenschaft, Diederichs, München, D.Andere teksten
Startpagina