Hiron i put isceljenja

Preko nas možete naručiti knjigu

"HIRON I PUT ISCELJENJA"

od Melanie Reinhart (originalni naziv Chiron and the Healing Journey).
Knjiga ima 414 strana i uključuje efemeride za Hiron od 1900. do 2050. Cena je 18 evra + pp.

deo predgovora srpskom izdanju knige od strane autora Melanie Reinhart:

"Verujem da i Hiron i ostali, u skorije vreme pronađeni nebeski objekti nazvani po kentaurima, takođe predstavljaju nivo patnje koji prevazilazi lična i interpersonalna iskustva. Mi živimo unutar, i u okruženju smo, energija i sila koje pomeraju istoriju na način koji uključuje ogromnu patnju svih onih koji ne žele da zatvore oči i srce pred realnošću. Moj osećaj je da je prepoznavanje tih "više-nego-ličnih" tema, važna oblast u isceljenju, koju su ljudi otkrili tek nedavno. Sve ono što se nalazi u "kolektivnom bolu", a u to možemo uključiti nacionalni ponos, duboku odanost idejama ili verovanjima, čast, osećaj krivice, sram, povređenost istorijskim preokretima, i mnoga druga, vremenom odomaćena osećanja, predstavljaju realna i važna osećanja i iskustva prožeta kroz našu psihu. Rat je traumatičan za sve koji se u njemu nalaze, bez obzira na to koja je strana "u pravu" i bez obzira na ishode. U prošlosti, neizrečeni bol takvih iskustava bio je zapisan, kao memorisana ćelija, unutar duhovnih tela naših predaka, koji nisu imali izbora već iste prenosili kao neprerađene informacije narednim generacijama, poput užarenog uglja bačenog u nežne ruke tek rođenih. Za mnoge ljude takva vrsta iskustava leži unutar konfiguracija njihovog Hirona. Ja se nadam da ćemo naučiti da damo jedni drugima prostora da iskažemo koja iskustva nas muče, kako bi njima prouzrokovana bol mogla biti izlečena razmenom iskustava, saosećanjem i razumevanjem. Za nas je važno da prepoznamo one oblasti bola i patnje unutar nas samih koje pripadaju našoj osobenoj biografiji, našem vremenu i prostoru, kako bismo otvorili sebi put ka prepoznavanju dubljeg bola, prouzrokovanog prvobitnim odvajanjem od Božanskog. Taj prvobitni bol takođe može biti izlečen, samim tim što smo svi mi deo nečeg iskonski svetog, bez obzira kako to sve definisali. Jednom oslobođeni bolne spone sa kolektivnim bolom, postajemo jači i slobodniji da učestvujemo u kolektivnim promenama, na onaj način na koji se osećamo pozvani da to učinimo, pomažući onima koji još uvek pate od bolnih rana nanetim istorijskim dešavanjima. "Kada neko dozvoli sebi da mirno sedi i oseća bolnu ranu svih sećanja koja je prouzrokuju, pojaviće se zlatni eliksir, lečeći bol, popunjavajući praznine prekrasnom slašću koja se uvlači u srce .... i donosi zadovoljstvo za kojim je osoba žudila."

Ja se nadam da ova knjiga može dodirnuti vašu dušu, ohrabriti vas da sa odvažnošću iskažete svoja bolna iskustva i pratiti vas na vašem putu isceljenja, kako ličnog, tako i nacionalnog.

Na kraju, postoji samo Jedno Isceljenje i svi mi učestvujemo u njemu, bilo samostalno ili sa drugima, bilo sa prijateljima ili sa strancima."

Melanie Reinhart, 10.10.2002.

hiron kiron astrologija novi sad beograd srbija