KOPPELTESTEN Koppeltesten uitgevoerd in de Werkgroep De Ronde Tafel

Koen Van de moortel 1996

1. Aankondiging in nieuwsbrief jan. 1996:
Iedereen met een zekere kennis van astrologie wordt van harte uitgenodigd op deze avond. Vijf mensen van dezelfde leeftijd komen zich in levende lijve voorstellen (levensvisie, interesses, smaken, meningen over aktuele toestanden, enz.) en de astrologen worden verzocht op basis van hun kunde de juiste horoskoop bij de juiste persoon te plaatsen. Ze mogen ook vragen stellen, zolang het maar niet hun verjaardag is natuurlijk. Kritische waarnemers zijn ook welkom!
Om het allemaal wat aantrekkelijker te maken, mogen de astrologen een bedrag inzetten dat evenredig zal verdeeld worden onder de winnaars (een gedeelte van de pot dient ter dekking van de onkosten).
Als de planeten werkelijk invloed hebben op ons gedrag, moet dit toch een doenbare opgave zijn voor ieder die wat ervaring in die materie heeft, denk ik toch. De gemiddelde trefskore zou alleszins beduidend hoger moeten liggen dan volgens toeval te verwachten is. Hoe meer deelnemers, hoe interessanter de uitslag vanuit wetenschappelijk oogpunt zal zijn.
Een veel gehoorde kritiek van astrologen op statistisch onderzoek, is dat gewoonlijk slechts bepaalde faktoren los bekeken worden uit het verband van de totale horoskoop. In deze test, dames en heren astrologen, hebt u de totale persoon én de totale horoskoop!

2. Resultaten in nieuwbrief maart 1996:
Op 29 januari 1996 organiseerden we een test die erin bestond 5 horoskopen aan de juiste "eigenaar" te koppelen. 14 Astrologie-beoefenaren waren bereid gevonden om mee te doen. Ze konden naar believen vragen stellen aan de proefpersonen. Niemand vond echter alle juiste kombinaties! Twee personen hadden er 3 van de 5 juist, drie hadden 2/5, vijf 1/5 en vier 0/5. Al bij al gaf dat een gemiddelde skore van 1.333 op vijf, iets boven het door gokken te verwachten gemiddelde van 1/5, maar niet signifikant.
Ikzelf stond als beste stuurman aan wal - ik kon niet meedoen want ik kende de proefpersonen - en had daarbij de indruk dat de meeste astrologen het te moeilijk maakten, teveel op ingewikkelde details zaten te spinnen. Zij met de beste skores hebben zich allen beperkt tot enkele essentiële astrologische faktoren.

We probeerden een tweede keer op 26 februari, met slechts 4 proefpersonen. Helaas ook nu weer niemand met 4 op 4. Drie hadden 2/4, vijf 1/4 en zeven 0/4, wat nog een droeviger resultaat is als de eerste keer, nl. een gemiddelde van 0.733, onder de toevalswaarde 1. Nu zelf meegedaan hebbende, ondervond ik aan den lijve dat het inderdaad wel niet zo simpel was. Er moeten zoveel faktoren geëvalueerd worden, en heb je er één mis, dan ook automatisch een tweede... hoewel er statistisch toch iets uit de bus zou mogen komen.
Waarom was het resultaat zo pover (de eventuele faling van de astrologie voorlopig buiten beschouwing gelaten)?
Misschien omdat astrologen in de omgekeerde zin getraind zijn: vanuit de horoskoop iets over het karakter zeggen, terwijl nu eerst een analyse van 4 of 5 karakters moest gemaakt worden (op een goed uur tijd) om dan te gaan zoeken naar de horoskoop.
De proefpersonen kunnen bewust geprobeerd hebben te misleiden - hoewel een goed mensenkenner daar doorheen zou moeten kunnen zien (?). Jonge - onschuldige - kinderen als proefpersonen gebruiken, zou misschien beter zijn?

3. Nieuwsbrief mei 1996:
De 2 astrologische toewijzingstesten die in maart en april plaatsvonden, konden nog steeds een zekere belangstelling genieten, ondanks de povere resultaten van de eerste twee. De astrologen kregen van twee proefpersonen telkens 5 horoskopen, waaruit ze de juiste moesten kiezen. Op de test in maart was het resultaat weer in perfekte harmonie met "het toeval", maar op die van april kwam - wonder boven wonder - een tamelijk goed resultaat tevoorschijn! Een Chi-kwadraat-test leerde ons echter al gauw dat ook dit niet statistisch signifikant was.Other texts / Andere teksten
Startpagina