Links (Astrology/parapsychology/...)
Links to other sites related to border areas of science, like astrology, parapsychology, ufology,...:
Verwijzingen naar andere plaatsen i.v.m. randgebieden van de wetenschap zoals astrologie, parapsychologie, ufologie,...

Scientific research / Wetenschappelijk onderzoek:

Maybe you are wondering why astrology an parapsychology are combined here, but as you can see on several of the research sites there seem to be connections between both fields.

Astrology and philosophy / Astrologie en filosofie: General astrology, courses, schools, magazines, news, etc. / Algemene astrologie, kursussen, scholen, tijdschriften, nieuws, enz.: Financial astrology / Financiële astrologie: Forums: History of astrology / Geschiedenis van de astrologie: Lists of links / Lijsten van verwijzingen: Reference (horoscope collections etc.) / Referentie (horoskoopverzamelingen enz.): Calculation services / Berekeningsdiensten: Skeptic, scientific, philosophical groups / Skeptische, wetenschappelijke, filosofische groepen: Holistic, esoteric associations / Holistische, esoterische verenigingen:
  • AstroTree (Michael Erlewine's online community)
  • De Kleine Bron (Nederlands. Voordrachten/kursussen in Antwerpen en Turnhout)
  • Deva (Nederlands. "centrum voor alternatieve en spirituele vorming", Berchem+Lubbeek)
  • Karma vzw. (Nederlands. Informatie ivm. hypnose)
  • Levenspad (Nederlands, voordrachten in het Antwerpse)
  • Limen / IANDS Flanders (Nederlands/English. Bijna-doodervaringen / Near Death Experiences)
  • Natuurlijk Genezen (Nederlands, voordrachten/kursussen in het Antwerpse)
  • Prettig geleerd (overzicht van sociaal-kulturele aktiviteiten in België)
  • Spirit vzw. (Nederlands. Kursussen, seances enz.)


Astrologische aktiviteitenkalender België / Calendrier des activités astrologiques en Belgique
Home / Startpagina