Cheiron, de genezer in ons

Dragana Van de moortel-Ilic, D.F.Astrol.S. (c) Dec. 2000

1. Inleiding

De ontdekking van een nieuwe planeet suggereert dat een archetypisch patroon geaktiveerd wordt in de kollektieve psyche met de symbolische principes daarvan. Er gebeuren dan synchroon dingen die het thema daarvan uitdrukken. Een waaier van beelden en mythologische figuren kunnen dan aan het werk gezien worden in historische en politieke gebeurtenissen en kollektieve trends, om van de impakt op individuele psyches nog maar te zwijgen.
Voor de ouden waren er slechts zeven planeten, met Saturnus aan de uiterste limieten van het universum om daar vorm en orde in te houden. In 1781, rond de tijd van de Franse revolutie (gelijkheid onder mensen), de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd en de industriŽle revolutie die een nieuw wetenschap en technologie aankondigde, werd Uranus ontdekt. In 1846, toen anesthesie, fotografie, hypnose en spiritisme sterk opkwamen, werd Neptunus ontdekt. En in 1930, een tijd waarin wereld in de greep was van fanatieke machtswellustelingen en massageweld (wereldoorlogen), met als klimax de atoombom (die plutonium bevat), werd Pluto ontdekt.
Cheiron werd ontdekt in een tijd waarin de kritiek op de orthodoxe geneeskunde toenam, en gezondheidsklubs en natuurvoedingswinkels begonnen te bloeien in de westerse maatschappij. De betekenis van Cheiron hangt nauw samen met helen en genezen, dingen als in-vitro-fertilisatie, AIDS, maar ook met nieuwe technologieŽn waarbij iets zeer kleins als een siliciumchip een enorm grote verandering teweegbrengt. Hij kan ook in verband worden gebracht met zelf-opoffering, en zelfs met Christus, maar daarover bestaat nog geen definitieve theorie.

2. Astronomie

>Cheiron werd ontdekt op 1 november 1977 in het Hale Observatory in Pasadena, California, door Charles T. Kowal. Het symbool ervoor werd afgeleid van de naam "Object Kowal" (een letter O met daarboven een K).
Cheiron wordt beschreven als een "planetoÔde" (een brokstuk te klein om een echte planeet te zijn). Zijn baan is bijzonder raar: meestal vliegt hij tussen de banen van Saturnus en Uranus, maar soms komt hij zelfs wat dichter dan de eerste en verder dan de laatste. De oorzaak daarvan zit hem waarschijnlijk dat Cheiron van buitenaf in ons zonnestelsel gesukkeld is. Het is in elk geval een objekt dat astronomen voor raadsels stelt, een soort "ijs-dwerg" met maar 200km diameter, die volgens sommigen ooit weer zou kunnen wegvliegen, ofwel een maan worden van een planeet, zoals de maan Triton van Neptunus of Phoebe van Saturnus.

3. Mythologie

In de klassieke Griekse mythologie komt Cheiron, of Philyrides, of de koning der Centauren, voor als zoon van de nimf Philyra (de Oceanide) en Kronos (=Saturnus).
Volgens Hyginus ontmoette Kronos Philyra in de provincie Thessalia terwijl hij op zoek was naar Zeus. Philyra wilde niet weten van de avances van Kronos en toverde zich om in een merrie. Kronos was echter niet van gisteren en kroop gauw in de huid van een hengst. Het resultaat: half mens, half paard, chockeerde Philyra zodanig dat zij Zeus bad om een andere vorm, waarop zij in een lindeboom veranderde.
Cheiron was niet zoals de andere centauren, die de gewoonte hadden om zich op feesten te bezatten en daarbij al het meubilair te laten sneuvelen, nee, hij was rechtvaardig en wijs. Hij woonde in een grot, hoog in de besneeuwde rotsen van de Pelionberg. Zijn hoofd was rijkelijk voorzien van kennis en ervaring, en met zijn handen kon hij een bijzondere gouden harp bespelen. De muziek daarvan scheen zijn beluisteraars een inzicht te verschaffen dat niet met menselijke spraak te bekomen was. Zijn faam werd daarom zo groot dat koningen en helden hun zonen naar hem zonden voor een nobele opvoeding. Zij kregen lessen over hun plichten, godvrezendheid, respekt voor de ouderen, en broederschap in pijnlijke en harde tijden. In heel de wereld waren er niet zulke goede jongelingen dan zij die opgroeiden onder de zorgen van Cheiron, bekwaam en sterk, bescheiden zowel als dapper en gehoorzaam. Alhoewel zijn naam geassocieerd wordt met kruidengeneeskunde en zelfs chirurgie, leerde hij zijn pupillen ook hoe te doden.
De prinsenzoon Jason was een van die edelen die jaren onder de hoede van Cheiron en diens moeder Philyra in de grot verbleven. Ook Achilles, die leeuweharten en merg van beren te eten kreeg, en andere helden, kregen van de al oudere Cheiron onderricht in zowel de schone als de krijgskunsten. Linus, zoon van Apollo, werd groter en sterker dan elke man in Griekenland dank zij Cheiron. Hij kon zelfs een os met zijn blote vuist vellen, en miste nooit met zijn boog of harpoen. Cheiron leerde ook Asclepios het boogschieten, het alfabet en de astronomie, maar zoals u weet werd diens grootste interesse de geneeskunde.
Op een keer was Herakles op een feest bij de centaur Pholos, die hem geroosterd vlees presenteerde, maar aarzelde met de wijn omdat het wijnvat gemeenschappelijk bezit was van de centauren. Herakles drong aan, en toen het vat geopend was, kwam de rest van de centauren af op de geur. Een hevig gevecht begon, maar Herakles kon allen de baas. Cheiron werd per ongeluk geraakt door een pijl die in het vergif van Hydra was gedrenkt. Daar hij onsterfelijk was, betekende dit dat hij voor eeuwig zou moeten lijden. Zeus kon helaas zijn wonden niet genezen, maar wel zijn onsterfelijkheid overgeven aan de gestrafte Prometheus.

4. Cheiron in de geboortehoroskoop

Om Cheiron volledig te kunnen duiden in een geboortethema, moeten we met de volgende ingrediŽnten rekening houden:
a) Het teken waarin Cheiron staat:
Cheiron doet er ongeveer 49 jaar over om heel de zodiak rond te lopen, maar door zijn excentrische baan vertoeft hij van 2 tot 8 jaar in een teken. Gewoonlijk is hij het snelst in Weegschaal en het traagst in Ram. De betekenis van Cheiron in een teken geldt dus voor een grote groep leeftijdsgenoten.
b) De planeet die heerst over het teken van Cheiron:
Het is belangrijk de positie van die planeet en de aspekten die ze maakt, te analyzeren, en te ontdekken welke verbanden er zijn met Cheiron-thema's.
c) Alle planeten en hoeken in aspekt met Cheiron.
d) De huisplaatsing van Cheiron.
e) Het teken op de kusp van het huis waarin Cheiron staat, en de heerser daarvan.
f) Planeetparen met Cheiron in hun midpunt.

5. Cheiron in aktie

Werner Heisenberg, een van de pioniers van de kwantummechanika, had Cheiron in het 3de huis in Steenbok. In juni 1926, toen de diskussie met zijn kollega's een kritiek stadium bereikte, kreeg hij een serieuze aanval van hooikoorts (een merkuriale kwaal, die met de ademhaling en luchtwegen te maken heeft). Hij zocht zijn heil op een rotseiland, waar hij zich beter begon te voelen, en op een nacht in de week waarin Cheiron inkonjunkt kwam met zijn Merkurius, werd hij wakker met een visioen dat hem klaarheid verschafte in zijn gedachten. Hij schreef: "Ik had het gevoel dat ik door de oppervlakte van de atomaire fenomenen keek naar een raar en prachtig binnenste, en ik voelde me bijna duizelig omdat ik nu die weelde aan wiskundige strukturen moest bewijzen die de natuur me zo genereus had getoond.". De theoretische formulering van dit visioen gebeurde tijdens de volgende exakte inkonjunkten van Cheiron met zijn geboorte-Merkurius, door korrespondentie met kollega's (3de huis). Dit is een typische Cheiron-ervaring: het onverwachte vinden van een sleutel of oplossing als het ware van een hogere dimensie van bewustzijn, de verklaring van iemands levensdoel, en vooral: een ziekte als katalysator voor de hele ervaring.
Volgens het onderzoek van Eve Jackson betreffende horoskopen van genezers en therapeuten, komt Cheiron daarbij het meest voor in het 10de, dan in het 1ste, 6de en 12de huis. Zij analyzeerde de kaarten van 115 therapeuten (allerlei fysische therapeuten, waarvan vele "alternatief" kunnen genoemd worden, raadgevers, genezers, dokters, verpleegsters,...). Voor sommigen was helen een deeltijdse of vrijetijds-bezigheid. Zij die helen door handoplegging bv., vragen zelden geld. Daardoor was de voorkeur voor bepaalde huisposities bij deze horoskopen nogal uitgesproken, met huis 10 op kop (21), gevolgd door 1 en 12 (14 elk), huis 6 (13) en huis 8 (12). Zij vond geen signifikante korrelatie tussen Cheiron-aspekten en hun therapeutisch werk. Alleen aspekten met de zon schenen iets meer voor te komen.

6. Cheiron - de genezer in ons

De dieptepsychotherapie behandelt in essentie emotionele ziekten als bijprodukten van een ongezonde kultuur en verkeerde behandelingen in de kindertijd, tekorten die moeten gekorrigeerd worden om terug te komen tot het gezonde potentieel van het individu. Vanuit het perspektief van de astrologie is er niet zoiets als vergissingen. De astrologie schijnt te zeggen dat verstorende invloeden die rijzen tijdens het opgroeien, een belangrijke betekenis hebben voor de zielegroei en niet zomaar foutieve ongelukken zijn. Zij leert ons dat het individu letterlijk bepaalde lessen nodig heeft voor de zelfrealisatie en zielskorrektie, en dat hij of zij die juist door middel van een zeker evenwicht aan plezante en kwetsende belevenissen verkrijgt. De astroloog poogt het individu te helpen om onevenwichten op te lossen en te transformeren, maar werkt tegelijk ook aan het begrip om deze beperkingen te gebruiken ter bekoming van vrijheid en voldoening.
De positie van Cheiron analyzerend, kunnen we het huis ervan bekijken als zijn grot, en dan nadenken waarom en in welke kamer hij zich daar verbergt. Het is ook belangrijk na te gaan of er enige duidelijke wonde of pijn op dat gebied bestaat, en dan:

Onze persoonlijke ervaring helpt anderen; anderen helpend verstaan we beter onze eigen problemen.

7. Cheiron in uw geboortehoroskoop

Cheiron in Ram:
31/3/1918-21/10/1918, 30/1/1919-24/5/1926, 20/10/1926-25/3/1927, 1/4/1968-18/10/1968, 30/1/1969-28/5/1976, 14/10/1976-28/3/1977
U wilt altijd alles zelf doen, maar bent tegelijk niet echt tevreden met de resultaten die u bekomt. Vraagstukken over mensenrechten zijn een gevoelig punt voor u, en wellicht vecht u voor de rechten van anderen, of (en dat kan negatief zijn) komt u overdreven op voor uw persoonlijke rechten. Misschien werd u in kruciale stadia van uw leven niet genoeg gesteund, en nu is uw drijvende kracht ofwel te sterk of te zwak.

Cheiron in Stier:
25/5/1926-19/10/1926, 26/3/1927-6/6/1933, 22/12/1933-24/3/1934, 29/5/1976-13/10/1976, 29/3/1977-21/6/1983, 29/11/1983-11/4/1984
Uw lichaam en instinkten nemen wellicht veel van uw aandacht in beslag. U bent niet gauw tevreden met het uitzicht van uw lichaam, en wilt er zelfs voor afzien om dat onder kontrole te krijgen. Zelfs al hebt u een sterk seksueel magnetisme, ergens blijft u bang van uw eigen seksualiteit uit vrees dat u de kontrole over uw instikten wel eens zou kunnen verliezen. Het is belangrijk voor u om uw passies te erkennen en niet te onderdrukken, maar op een gezonde manier te gebruiken.

Cheiron in Tweelingen:
7/6/1933-21/12/1933, 25/3/1934-26/8/1937, 23/11/1937-28/5/1938, 22/6/1983-28/11/1983, 12/4/1984-20/6/1988
Zelfs al kan u het gewoonlijk goed uitleggen, als het over persoonlijke dingen gaat, wordt het soms moeilijk voor u. Ofwel hebt u weinig zelfvertrouwen als u uw persoonlijke ideeŽn en meningen mag presenteren, ofwel verschuilt u zich achter uw intellektuele superioriteit en bekijkt minder intelligente mensen met een lage dunk. Tracht uw persoonlijke gevoelens op een rationele manier te begrijpen en te verwoorden.

Cheiron in Kreeft:
27/8/1937-22/11/1937, 29/5/1938-29/9/1940, 27/12/1940-16/6/1941, 21/6/1988-22/7/1991
U hebt een grote nood aan emotionele en fysieke vertroeteling. Maar zelfs al bent u volledig omringd door liefde en zorg, voelt u zich nog dikwijls onvoldaan. Misschien bent u suksesrijk in uw loopbaan, maar uw emotionele noden verstopt u te vaak. Daardoor voelt u zich gemakkelijk eenzaam en zoekt u naar iemand die u eindeloos emotioneel kan voeden. TherapieŽn zoals rebirthing kunnen bij u wellicht helpen.

Cheiron in Leeuw:
30/9/1940-26/12/1940, 17/6/1941-25/7/1943, 18/11/1944-22/3/1945, 23/7/1991-3/9/1993
U hebt een ietwat overdreven nood om bekend, belangrijk en suksesrijk te zijn. Om een of andere reden mist u echter steeds de positie die u denkt nodig te hebben. U kijkt op naar mensen die welvarend zijn en opbloeien dank zij hun talenten, en jaloersheid is u daarbij niet vreemd. Misschien herkent u uw eigen mogelijkheden niet, of vindt u uw talenten te onbeduidend om openlijk te tonen.

Cheiron in Maagd:
26/7/1943-17/11/1944, 23/3/1945-22/7/1945, 4/9/1993-9/9/1995
U neigt ernaar om alles in uw leven te overkontroleren en overanalyzeren: uw werk, relaties, gezondheid,... Als er dan iets misgaat, maakt u zichzelf al gauw ziek; en omdat het leven nu eenmaal niet perfekt is, kan u zo konstant met gezondheidsproblemen zitten. Wellicht vergeet u te vaak uw eigen behoeften, terwijl u altijd die van anderen dient. Mensen met deze stand zijn gewoonlijk komplete atheÔsten ofwel zeer hevige kerkgangers.

Cheiron in Weegschaal:
18/11/1944-22/3/1945, 23/7/1945-10/11/1946, 10/9/1995-30/12/1996, 4/4/1997-2/9/1997
U kan een hoop leren over uzelf door gewoon de mensen die u tegenkomt te analyseren. In uw interaktie met mensen hebt u vaak de rol van de gekwetste en dan weer van de kwetsende. Het is niet slecht om van tijd tot tijd eens van onder de mensenmassa te muizen om eens goed te denken over uw persoonlijke zwakheden en sterkten. Wees zeer voorzichtig bij het beoordelen van anderen.

Cheiron in Schorpioen:
11/11/1946-28/11/1948, 31/12/1996-3/4/1997, 3/9/1997-6/1/1999, 1/6/1999-21/9/1999
De onderwerpen seksualiteit, macht en geld, vormen een zwak punt bij u. Op sommige momenten in uw leven was u wellicht wanhopig op zoek naar iets dat of iemand die onbereikbaar was (moeder, aandacht,...) en dat maakt dat u met de houding bent blijven zitten dat u persť alles en iedereen moet bezitten en kontroleren (partner, kind, zaak,...). Mensen met deze stand hebben dikwijls een te grote (of te kleine) seksuele energie. Het is niet zo gemakkelijk een partner te vinden die u kan volgen.

Cheiron in Boogschutter:
29/11/1948-8/2/1951, 18/6/1951-8/11/1951, 7/1/1999-31/5/1999, 22/9/1999-11/12/2001
U lijdt er wellicht onder dat u uw levensrichting niet zo klaar ziet. Al hebt u vele perfekte ideeŽn om extravagante dingen te doen, als het erop aan komt deze te realiseren, ontbreekt het u dikwijls aan uithouding en realiteitszin, en uw enthousiasme verdwijnt. Uw levensfilosofie speelt een belangrijke rol, maar het valt u moeilijk die te formuleren en te gebruiken. Uw natuurlijke zin voor humor helpt u doorheen kritieke situaties.

Cheiron in Steenbok:
9/2/1951-17/6/1951, 9/11/1951-27/1/1955, 12/12/2001-22/2/2005
U hebt iets met verantwoordelijkheidszin: ofwel te veel ofwel te weinig. U trekt zich gemakkelijk dingen aan die eigenlijk niet echt uw zaak zijn (politieke toestand, posities en rechten van andere mensen,...), en u voelt zich dan wanhopig omdat u de wereld niet kan veranderen. Tegelijkertijd vergeet u wel eens uw eigen kleine verplichtingen en taken, en bent u er grimmig om als iemand u daarop wijst. Van de andere kant bent u wel erg zorgzaam voor de mensen rondom u.

Cheiron in Waterman:
28/1/1955-26/3/1960, 19/8/1960-20/1/1961
Van de ene kant durft u de maatschappij waarin u leeft sterk bekritiseren, anderzijds hebt u wel de diepe wens om iets positiefs bij te dragen om ze te verbeteren. U kan wel degelijk iets substantieels doen om uw medemens te verlichten en de maatschappij te laten ontwikkelen in een meer menselijke richting. Schrijf boeken, breng uw originele ideeŽn over aan het publiek, of ga in de politiek of een of andere ideologische beweging.

Cheiron in Vissen:
22/10/1918-29/1/1919, 27/3/1960-18/8/1960, 21/1/1961-31/3/1968, 19/10/1968-29/1/1969
U neigt er een beetje naar te willen ontsnappen aan het leven door bv. aan de drugs te gaan, of alkohol of extreme religieuze sekten op te zoeken. Het is voor u bijzonder moeilijk te leven in de wereld der vormen en alledaagse plichten, en u voelt zich zelfs gekwetst bij iemands realistisch kommentaar over wat u praktisch zou moeten doen. U absorbeert de pijn van het kollektieve onderbewuste en zelfs daaronder lijden als u niet echt persoonlijke problemen hebt. Muziek is iets dat u diep raakt en kan helen.

Cheiron in 1:
Uw uiterlijk weerspiegelt niet echt goed wie je bent. Uw lichaam oogt niet perfekt genoeg naar uw goesting, hoewel anderen het excellent kunnen vinden. Je blaakt niet echt van het nodige zelfvertrouwen om al je kwaliteiten ten toon te spreiden, of je verbergt je achter je partner, met de gedachte dat je zonder hem/haar niet sterk en efficiŽnt zou zijn. Het is zeer belangrijk voor jou dat je iets substantieels doet in je leven om te bevestigen dat je werkelijk bestaat.

Cheiron in 2:
U schat uzelf niet hoog genoeg en hebt soms het gevoel dat al het geluk van de wereld u altijd ontloopt. Misschien bent u van mening dat meer materiŽle bezittingen u meer stabiel en zeker zullen maken, maar tot uw ongenoegen moet u vaststellen dat u er ondanks meer materiŽle weelde niet kalmer en ontspannener op wordt. Het waardensysteem van uw ouders en/of de maatschappij waarin u opgroeide, is wellicht nogal verschillend van het uwe; u dient dus uw eigen model van waardering te ontwikkelen.

Cheiron in 3:
U erkent of vertrouwt uw eigen ideeŽn niet gemakkelijk, wat u nogal rusteloos en nerveus kan maken. Mogelijk had u op school problemen omdat u zich slecht kon koncentreren, of omdat een of andere traumatische gebeurtenis in uw kindertijd uw leerkapaciteiten blokkeerde. U voelt zich gemakkelijk gekwetst door uw broer, zus, of andere naaste verwanten. Uw intuÔtie en lange-termijnvisie zijn wellicht zeer klaar.

Cheiron in 4:
U bent iemand die snakt naar een warme thuis waarin de ganse familie aan de haard zit, maar het lijkt erop dat u die op een of andere manier altijd misloopt. Een van uw ouders was misschien ziek of liep gebukt onder een oude familiepijn. Een gevoelige snaar bij u is alles wat uw vaderland en nationaliteit betreft. Als u erin lukt uw innerlijke wonden te herkennen en te helen, kan u zelf een thuis kreŽren die een genezende plaats voor anderen wordt.

Cheiron in 5:
U mist een beetje het vermogen om spontaan plezierig en gelukkig te zijn. Misschien werd u als kind uitgelachen als u uw originaliteit wou uitdrukken, dus later bleef u dan maar serieus en gereserveerd. Uw kreativiteit kan echter herboren worden via uw eigen kinderen, maar om zover te komen, moet u wel eerst uw eigen wonden herkennen en helen. Toneelles, schilderen of zingen, zijn dingen die u kunnen helpen om tot een betere zelfintegratie te komen.

Cheiron in 6:
Uw vermogen om allerlei stukjes tot een geheel te integreren, en om belangrijke van minder belangrijke dingen te onderscheiden, is wellicht een beetje gekwetst. Daardoor wordt u bv. werkverslaafd en bent u konstant bezig met alledaagse verplichtingen, of verzamelt u postzegels of andere informatie, zonder eigenlijk een visie waarom u dat doet. Tegelijk hebt u echter ook een enorm vermogen om met helingstechnieken te werken, zoals bv. met kruiden of massage.

Cheiron in 7:
U bent erg gevoelig als het gaat om wat de mensen over u zeggen; en soms kan zelfs een vriendelijk bedoelde kritiek u van uw stuk brengen. Ook kunnen uw persoonlijke relaties uw kwetsbaar punt zijn, vanwege enkele slechte ervaringen. Later, als u maar voldoende tijd en energie steekt in het helen van die wond, kan u erin lukken een partner of een werk met mensen te vinden waarbij u kracht en vertrouwen ontvangt.

Cheiron in 8:
U gelooft niet echt dat u veel geluk verdient, en hetzelfde geldt voor geld. Waarschijnlijk heeft iemand (een van uw ouders, partner,...) u ooit bedrogen door u niet het geld of de emoties te geven die u toekwamen, en werd u daardoor argwanend. U twijfelt er altijd aan of anderen aan uw noden zullen tegemoet komen, en daardoor wordt u misschien wel wat overbezitterig als u een kans ziet om te bekomen wat u wilt.

Cheiron in 9:
U hebt wellicht een diep devotioneel gevoel; het kan zijn dat u zich volledig wijdt aan een soort voedsel, een God of een idee,... en u krijgt gemakkelijk lange tenen als het over uw objekt van devotie gaat. De relatie tot de godsdient of levensfilosofie die u van uw ouders meekreeg, kan door een of andere gebeurtenis een deuk gekregen hebben in uw kindertijd. Wat u kan genezen, is reizen naar verre landen en u verdiepen in een bepaalde filosofie of religie die u zelf kiest.

Cheiron in 10:
U vindt het niet gemakkelijk om een plaatsje te veroveren in de maatschappij. Wellicht heeft uw vader u niet genoeg gesteund, of hebt u om een of andere reden niet genoeg geformuleerd wat u nu eigenlijk als uw levensdoel ziet. Mensen met gezag schrikken u wat af. Uiteindelijk gaat u misschien, in plaats van te vechten voor een of andere traditionele, maatschappelijk aanvaarde job, nog suksesvol worden op gebied van genezing, hetzij alternatieve, hetzij klassieke geneeskunde (als dokter, verpleger,..).

Cheiron in 11:
Uw kwetsbaar punt heeft te maken met het kollektief onbewuste, de ideeŽn en idealen van de maatschappij waarin u leeft. U leidt bv. blindelings een politieke beweging, een spirituele of andere organizatie, met de gedachte dat u progressiever en meer humanistisch bent dan de anderen, zonder te beseffen dat u eigenlijk ook durft strikt, despotisch en onbuigzaam worden. Het kan wel zijn dat uw ideeŽn echt ver vooruit zijn op uw tijd, en dat anderen u niet licht verstaan en volgen.

Cheiron in 12:
U durft wel eens het echte leven verwarren met dat van uw verbeelding en dromen. In uw dromen komt u de realiteit tegen, en in het leven van alledag komt u symbolen tegen uit uw onbewuste die in dromen of meditaties verschenen. Elk werk dat u kan helpen de rijkdom van uw onbewuste te herkennen en leren gebruiken, is zeer aanbevolen, en u mag dan ook niet aarzelen u in verbinding te stellen met mensen die u daarin kunnen steunen (genezers, dokters,..).

Zon konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U bent charismatisch en graag gezien. Op een of andere manier geneest u de private wonden van de mensen rondom u, en ze verheerlijken u misschien zelfs daarvoor. U bent zich niet altijd bewust van uw eigen kwaliteiten.

Zon vierkant of opposiet Cheiron:
De relatie met uw vader of andere vaderfiguren die belangrijk waren in je kindertijd, is wellicht pijnlijk en moeilijk. U hebt niet zoveel zelfvertrouwen en houdt niet van kritiek of konfrontaties.

Maan konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U voelt wellicht natuurlijk aan wat de noden van anderen zijn. U bent gelukkig als het leven van uw dierbaren aangenamer en gemakkelijker kan maken. U kan een een genezend effekt hebben op uw kinderen.

Maan vierkant of opposiet Cheiron:
Uw moeder heeft u in uw jonge jaren wellicht pijn bezorgd. U wilt zeker niet dezelfde fout maken met uw kinderen, of misschien verkiest u zelfs om dan maar geen kinderen te hebben. U voelt zich of u nooit genoeg aandacht ontvangt.

Merkurius konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
Uw geest is origineel, intuÔtief en helder. Mensen hebben het dikwijls moeilijk om u te volgen en uw ideeŽn te begrijpen, u bent hen op een of andere manier altijd een stap voor. U kommuniceert op een vriendelijke manier en staat altijd klaar om iemand te helpen.

Merkurius vierkant of opposiet Cheiron:
Zelfs als u niet spreekt, drukt u uit wat u denkt. U bent gemakkelijk nerveus als u uw ideeŽn moet uitleggen; u vindt het gemakkelijker als iemand anders aan het woord is. Waarschijnlijk schat u uw eigen intelligentie te laag in.

Venus konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U bent extra gevoelig voor allerlei vormen van schoonheid, en u vindt ze waar anderen ze niet zien. U hebt wellicht een speciale stijl wat betreft kleding, schilderkunst, e.d., maar ook als u relaties aangaat.

Venus vierkant of opposiet Cheiron:
U voelt wellicht altijd pijn als u problemen ziet in de relaties van anderen, en u bent graag aktief betrokken in vredesprocessen, in een persoonlijke of wijdere kontekst. U bent gauw gekwetst als u onrecht ziet.

Mars konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U bent in staat om uw persoonlijke vechtlust te sublimeren en over te komen als een geweldloze en vriendelijke persoon. Van de andere kant komt u soms gewelddadige en agressieve mensen tegen, die u dan mettertijd wel kan kalmeren.

Mars vierkant of opposiet Cheiron:
Uw vechtlust raakte geblokkeerd in uw jonge jaren, en op de duur werd u een beetje bang om nog in nieuwe levensuitdagingen te springen. U trekt nogal mensen aan die minder gesofistikeerd zijn dan u en u daardoor kwetsen.

Jupiter konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U bent van mening dat uw leven een diepe missie bevat: waarschijnlijk om uw spirituele of filosofische houding te verspreiden. Gedurende uw leven kan uw geloof groeien zodat u spirituele verlichting kan brengen aan mensen in nood.

Jupiter vierkant of opposiet Cheiron:
U valt nogal in situaties waarbij u twijfelt of God of een andere spirituele macht bestaan, alsof u zich door hen bedrogen voelt. U mist misschien wat visie i.v.m. de bedoeling van het leven. Werk verrichten op dit gebied, kan wel uw perceptie ontwikkelen.

Saturnus konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U ontwikkelt uw eigen grenzen en limieten, die kunnen verschillen van die van mensen uit uw omgeving, maar daarom niet kwetsend zijn voor anderen. U zit misschien wel met een pijn vanuit uw familie of uw nationale wortels.

Saturnus vierkant of opposiet Cheiron:
U bent wellicht een beetje angstig, onzeker en veroordelend geworden doordat uw vader (of voogd in uw jonge jaren) hetzij te week, hetzij te autoritair was. U voelt zich ietwat geremd om u spontaan te uiten.

Uranus konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U hebt er nood aan om uzelf te realiseren en uit te drukken op een originele manier, met daden die de wijde gemeenschap helpen. U durft ideeŽn verspreiden die de maatschappij moderner en progressiever maken.

Uranus vierkant of opposiet Cheiron:
U rebelleert tegen elke invloed die uw vrijheid beknot. Zo kan u plots relaties afbreken, of bij een politieke partij gaan die zich inzet voor extreme en radikale veranderingen.

Neptunus konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
Uw alledaags leven is sterk verweven met de wereld van dromen, fantasie en verbeelding. U kan de pijn van anderen diep aanvoelen en samen met hen lijden. Met meditatietechnieken hebt u wellicht veel sukses.

Neptunus vierkant of opposiet Cheiron:
U zou wel eens het slachtoffer kunnen worden van omstandigheden die volledig aan uw kontrole ontsnappen. Soms voelt u zich wat hulpeloos en geraakt u moeilijk uit uw "ocharme ik"-houding. U moet zoeken naar manieren om uzelf te helpen.

Pluto konjunkt, sextiel of driehoek Cheiron:
U bent in staat om de donkere verborgen kant te zien van elke persoon of situatie. Hoe gevaarlijk ze er ook mogen uitzien, u slaagt er finaal in om ze toch in uw eigen voordeel te gebruiken. U hebt bij manier van spreken een magisch vermogen.

Pluto vierkant of opposiet Cheiron:
De kans bestaat dat u gekwetst wordt door machtige personen, of misbruikt op een of andere manier (bv. seksueel). Negatieve herinneringen doen u gevoelens van jaloesie, haat of nijd ontwikkelen, hetgeen uw vooruitgang en geluk serieus kan belemmeren.